Όλες τις πληροφορίες για τα Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μπορείτε να αντλήσετε από :

  1. Για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΨΠΚ- Βόλος 24-26/9/2015 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο LINK http://euromed2015.eu/el/index.php
  2. Για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΨΠΚ – Βόλος 1-3 Δεκεμβρίου 2017 στο LINK http://euromed2017.eu/
  3. Μπορείτε να αντλήσετε τα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΨΠΚ στο LINK http://euromed2015.eu/…/euromed2015.eu-conference-proceedin…

Με Εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
• ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ -ΚΥΠΡΟΣ
• ΘΕΟΔ.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ , ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ -ΕΛΛΑΔΑ