Θεσσαλία- Ελλάδα, 6/4/2021                                                                   Αρ. Πρωτ.:  1902/6-4-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στην υιοθέτηση του Προγράμματος «Διατηρώ»

 

Το Πρόγραμμα θα βοηθήσει στη διάσωση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Η Αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας  χώρας, αποτελεί σημαντική παράμετρο όχι μόνο ταυτότητας αλλά και οικονομικής ανάπτυξης, και η διατήρηση της πρέπει να αποτελεί βασική πολιτική επιλογή.

 

Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πιστεύει ότι μετά την ψήφιση  του νομοσχεδίου για το Ελληνικό, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 , στο οποίο συμπεριλήφθηκε η  τροπολογία 44 A’/26.03.2021 του Νόμου 4787, θα οδηγηθούμε  σε απώλεια, με συνοπτικές διαδικασίες, ερειπωμένων κτιρίων παλαιότερα των 100 ετών, που αποτελούν στοιχεία της ιστορίας μας και συγκροτούν την Αρχιτεκτονική μας κληρονομιά.

 

Τα κτίρια στα οποία απευθύνεται η διάταξη ακόμη και αν δεν είναι κηρυγμένα διατηρητέα, θεωρούνται από το ΥΠΠΟΑ «προστατευόμενα» εφόσον είναι παλαιότερα των 100 ετών και  βρίσκονται μέσα σε κηρυγμένο «ιστορικό τόπο».

 

Η εξέλιξη αυτή καθιστά περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη να προωθηθεί άμεσα το πρόγραμμα  «Διατηρώ», που θα δώσει την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων να τα

στερεώσουν και να τα αποκαταστήσουν.

 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Σύμβαση της Γρανάδας) που επικυρώθηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή με τον Ν 2039/1992, η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη «να φροντίσει ώστε τα προστατευόμενα ακίνητα να μην αλλοιωθούν, ερειπωθούν ή κατεδαφιστούν» και «να ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία για τη συντήρηση και αναστήλωση αυτής της κληρονομιάς».

 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , στις βασικές προτεραιότητες του οποίου είναι η προστασία και η διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Σκρέκα, ζητώντας την δέσμευση του για την ένταξη  του Προγράμματος «ΔΙΑΤΗΡΩ» στις πολιτικές του ΥΠΕΝ.

 

Επίσης, το ευρωπαϊκό Δίκτυο  Europa Nostra , πλήρες μέλος του οποίου είναι και το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»   με επιστολή της στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, κ. Σκρέκα  και Οικονομικών, κ. Σκυλακάκη, δήλωσε τη στήριξη της στο πρωτοποριακό Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ».

 

Εξάλλου, ο ρόλος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως καταλύτη για την περιβαλλοντική και οικονομική

ανάπτυξη/αναγέννηση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης τονίζεται στα παρακάτω ευρωπαϊκά κείμενα:

-Το πρόσφατο «European Cultural Heritage Green Paper» European Cultural Heritage Green Paper – Full Paper (ADVANCED DRAFT MARCH 2021) by Europa Nostra – issue

-European Heritage Alliance Manifesto ‘Cultural Heritage: a powerful catalyst for the future of Europe.

 

Στην κατεύθυνση αυτή το Πρόγραμμα «Διατηρώ», που είναι η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν, χρειάζεται την υιοθέτησή του από το ΥΠΕΝ, προκειμένου να θεσπιστεί και να χρηματοδοτηθεί.

 

Με τον τρόπο αυτό  θα δημιουργηθεί μια σημαντική, για τη χώρα, στρατηγική διατήρησης και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς, και θα συμβάλει σημαντικά, ως βασικός μοχλός για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της χώρας , μετά το τέλος της πανδημίας.

 

Όπως ,ξέρουμε όλοι, η επίσημη ευρωπαϊκή κατεύθυνση τεκμηριώνει την άποψη ότι η διατήρηση του ιστορικού κτιριακού αποθέματος μιας χώρας πρέπει να αποτελεί μια βασική περιβαλλοντική επιλογή, σύμφωνη με τις αρχές που η κυκλική οικονομία επιτάσσει.

 

Παράλληλα αποτελεί βασικό αναπτυξιακό μοχλό, καθώς συνδέεται με την προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού και συμβάλει στη δημιουργία επιχειρηματικότητας και νέων θέσεων εργασίας.

 

Ως εκ τούτου,  είναι  εθνικά απαραίτητο, να συμπεριληφθεί το Πρόγραμμα «Διατηρώ»,  μαζί με όλα τα άλλα έργα, που αφορούν σε κτήρια και κτηριακές υποδομές της χώρας, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Επιχειρηματικότητας ή και  στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο αυτή την περίοδο σχεδιάζεται.

Διασώζοντας την ιστορία δημιουργούμε  την Ελλάδα του Αύριο

Η διάσωση και ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και ιδιαίτερα των διατηρητέων κτηρίων είναι επωφελής για λόγος ιστορικούς και εθνικούς.

Επιπρόσθετα, είναι επωφελής για λόγους οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης.  Συνοπτικά, τα οφέλη στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό είναι φανερά:

  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σε εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές της Χώρας
  • αναβάθμιση συνθηκών διαβίωσης σε κτήρια που δεν παρέχουν σύγχρονες ανέσεις στους χρήστες τους
  • προστασία εξαιρετικής ιστορικής αξίας κτηρίων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των άμεσα στερεωτικών έργων
  • προστασία της δημόσιας ασφάλειας π.χ. των διερχόμενων πεζών σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάρρευσης του κτηρίου
  • επανάχρηση κτηρίων

Τα κτήρια τα οποία θα αποκατασταθούν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως χώροι:

1) Βραχυπρόθεσμης στέγασης επισκεπτών συνεδριακού τουρισμού (ιδιαίτερα στους νησιωτικούς προορισμούς και σε ιστορικά κέντρα πόλεων)

2) Στέγασης νεοφυών επιχειρήσεων (start up και spin offs εταιρείες), κέντρων καινοτομίας και STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) χώρων  π.χ.  οι εγκαταστάσεις της παλαιάς ΧΡΩΠΕΙ, οι οποίες πρόσφατα εγκαινιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό. Κυρ. Μητσοτάκη.

3) Δημιουργίας Co – working χώρων νέων εταιρειών

4) Στέγασης Εταιρειών της Δημιουργικής Βιομηχανίας (Creative Industries) που θέλουν να συνδέσουν το brandname τους με ένα ιστορικό κτήριο και τη μνήμη που αυτό φέρει στην πόλη.

5) Στέγασης αγροτικών συνεταιρισμών ή μικρών επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (γαστρονομία), καθώς και εταιρειών που ασχολούνται με φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες (hiking, trekking, bike rentals, canoe &kayak κλπ) σε παραδοσιακούς οικισμούς.

6) Στέγασης φοιτητών και νέων ερευνητών, που μετακινούνται με EU προγράμματα π.χ. Erasmus κ.α.

7) Στέγασης χώρων ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης (περιβαλλοντικής, καλλιτεχνικής κ.α).