ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2019 ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα