Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” μέσα από τις συνεργασίες του , μέσα από τις πρωτοβουλίες του σε καίρια θέματα που απασχολούν τον πλανήτη , εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη των 17 παγκόσμιων στόχων, για τη διάσωση του πλανήτη και την ευημερία των ανθρώπων!!