ΑΘΗΝΑ , 6/12/2022                                                                    ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ. 2045/4-12-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Εκατοντάδες Φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο συμμετείχαν στο Διεθνές Forum για τη Europeana στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022

 Μια μεγάλη συνεργασία του Δικτύου «Περραιβία» με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Εθνική η προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της Ελλάδας στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρώπης

Συνάντηση των ψηφιακών τεχνολογιών με την Πολιτιστική Κληρονομιά 

 Εκατοντάδες Φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον διήμερο διεθνές Forum, με τίτλο «Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και την Europeana-Προκλήσεις –Προοπτικές»  , που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 και τελούσε  υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.(πλέον των 700 συμμετοχών), όπου οι Ψηφιακές Τεχνολογίες συνάντησαν τον Ελληνικό Πολιτισμό .

 Διοργανωτές του ,εθνικής σημασίας, αυτού  Forum  ήταν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Δίκτυο Περραιβία», σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την έδρα UNESCO του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Το Forum απευθύνονταν  κυρίως σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με οποιαδήποτε πτυχή της συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής και τεχνικούς αναδόχους που υποστηρίζουν έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάθεσης των συλλογών στον SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.

Εξαιρετικές εισηγήσεις επιστημόνων υψηλού κύρους

 Κατά  τη διάρκεια του Forum αποτιμήθηκε  η έως τώρα πορεία της συμμετοχής της χώρας μας στη Europeana, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τον Πολιτισμό, αλλά και διερευνήθηκαν περαιτέρω οι προοπτικές και οι προκλήσεις που εγείρονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, όπως η βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων υποδομών και η κατάρτιση των στελεχών των φορέων πολιτισμού ως προς τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Παράλληλα, αναδείχτηκαν οι σχέσεις του ψηφιακού πολιτισμού με καίριους τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, ο τουρισμός και η πολιτιστική διπλωματία.

Συγκεκριμένα, έγιναν εισηγήσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της Europeana , του ΕΚΤ, υπουργείων και της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας.

Αναλύθηκαν τα θέματα: Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Περιβάλλον της Ψηφιακής Συσσώρευσης του Πολιτισμού, Εισαγωγή στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr, Οι Ψηφιακές Συλλογές του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), Οι Ψηφιακές Συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Υπουργείο Εξωτερικών -Ελληνικός Πολιτισμός και Πολιτιστική Διπλωματία, Ψηφιακές τεχνολογίες και Έρευνα ( Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος), Υπουργείο Τουρισμού- Ψηφιακά εργαλεία στον Τουρισμό, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων- Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση .

Τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, διενεργήθηκε πρακτικό σεμινάριο, από στελέχη του ΕΚΤ και της Europeana,  για την ένταξη νέων συλλογών στον εθνικό μας συσσωρευτή  SearchCulture.gr και τη Europeana.

Europeana, εθνικό στοίχημα η ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας

 Όπως είναι γνωστό, η  Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνει σε μια δικτυακή πύλη (www.europeana.eu ) ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους, σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων.

 

Το ελληνικό περιεχόμενο που μπορεί κανείς να βρει σήμερα στη Europeana αντιστοιχεί μόνο στο 1,17% του συνολικού περιεχομένου. Πρόκειται για σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικών πολιτιστικών φορέων, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Το ποσοστό αυτό, πρέπει και  μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα μέσα στα επόμενα χρόνια, με τη συνεργασία όλων των Ελληνικών Φορέων δημιουργίας ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.

Ο Πρόεδρος κ. Κώστας Σκριάπας του Δικτύου «Περραιβία», που είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του σημαντικού αυτού διεθνούς Forum , σε συνέχεια του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021 ,δήλωσε ότι:

« οι δράσεις ψηφιοποίησης πρέπει να επεκταθούν, ενώ παράλληλα υφιστάμενα ψηφιοποιημένα έργα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου και όπου απαιτείται να αναβαθμιστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές και να πληρούν τις αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργικότητας της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης.

 Απαιτείται εκπαίδευση εκατοντάδων Φορέων για τον τρόπο ανάρτησης ψηφιακού πολιτιστικού υλικού,  έτσι ώστε θα ενισχυθεί η παρουσία της χώρας μας στη Europeana,  που αποτελεί το ψηφιακό αποθετήριο και τον καθρέπτη των πολιτισμών των λαών της Ευρώπης,  μια προσπάθεια που κρίνεται ως  εθνικής σημασίας.

 Ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα αναμένεται μία σημαντική κλιμάκωση της διάθεσης του ψηφιακού μας αποθέματος στο διαδίκτυο. Το σύνολο των παραγόμενων αποτελεσμάτων θα συμμορφώνεται με τις Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας ,που έχει εκδώσει το ΕΚΤ και οι οποίες συνιστούν ουσιαστικά μία κοινή γλώσσα να μιλάμε για βασικά θέματα ψηφιοποίησης και πρότυπης διάθεσης του πολιτισμού στο διαδίκτυο, σε εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλα, η πρόσφατη ευρωπαϊκή Σύσταση του 2021 για τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον Πολιτισμό, καλεί τα Κράτη-Μέλη να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες, για τον σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων στον Πολιτισμό». 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Europeana

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρώπης  Europeana  φιλοξενεί  ψηφιακό υλικό για μουσεία, βιβλιοθήκες ,συλλογές ,μνημεία και γενικά τον Πολιτισμό  όλων των λαών της Ευρώπης.

Ο κάθε Δήμος ή Περιφέρεια, προφανώς, όταν έχει έντονη παρουσία και ποιοτικό ψηφιακό υλικό στην Europeana, με την τοπική άυλη και υλική πολιτιστική του κληρονομιά , αναδεικνύει την περιοχή δικαιοδοσίας του και αυξάνει την επισκεψιμότητα , δεδομένου ότι μέσω της Europeana , γίνεται γνωστός ως  προορισμός με τον καλύτερο  τρόπο (μουσεία ,αρχαιολογικοί χώροι, μουσική ,θέατρο, φυσικά μνημεία κ.ά), δεδομένης της τεράστιας απήχησης που έχει η  Βιβλιοθήκη Europeana.Οι Φορείς που διοργάνωσαν το Forum  (ΕΚΤ και Δίκτυο «Περραιβία») είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΕΚΤ www.ekt.gr (ανάρτηση εισηγήσεων) και στο  Δίκτυο «Περραιβία» (αρμόδιος κ. Κων/νος Σκριάπας ,Τηλέφ. 6974-881944 , www.perrevia.net.gr, E-mail: perrevianet@gmail.com).