ΕΛΑΣΣΟΝΑ  15-11-2023 9                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2106/15-11-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποψήφιο και φέτος το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για τα βραβεία BRAVO  Sustainability Dialogue & Awards 2023

 Κρίνονται οι πρωτοβουλίες του για δημιουργία των επιστημόνων του Μέλλοντος πάνω στη διάσωση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού

 

 

Για μια ακόμα φορά , το Δίκτυο «Περραιβία», που είναι η Ομοσπονδία των Συλλόγων της πρώην επαρχίας Ελασσόνας, με έδρα την Ελασσόνα, είναι υποψήφιο για βράβευση, μέσα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, που υλοποιεί το Quality Net Foundation, για μια ακόμα πρωτοβουλία του που αφορά τον Ελληνικό Πολιτισμό..

 

Φέτος, ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2023 , γιορτάζει τα 14 χρόνια του, με περισσότερες από 230  πρωτοβουλίες από το κοινό των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η ανάδειξη των πρωτοβουλιών γίνονται κατά 80% από τις επιτροπές αξιολόγησης, τις οποίες αποτελούν 72 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών, θεσμικών και επιχειρηματικών  Φορέων και κατά 20% από την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 20.000 Ενεργών Πολιτών, που αναδεικνύουν κάθε χρόνο τις καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

 

Το Δίκτυο «Περραιβία» προετοιμάζει του επιστήμονες του Αύριο

Η υποψήφια για βράβευση πρωτοβουλία του Δικτύου «Περραιβία» έχει  τίτλο «Δημιουργία επιστημόνων του Μέλλοντος για τη διάσωση και  ανάδειξη του Ελληνικού  Πολιτισμού με μη καταστροφικές τεχνικές» , που το Δίκτυο υλοποίησε  τα τελευταία χρόνια σε πολλές πόλεις της χώρας, όπως Ρόδος, Σύρος, Αταλάντη, Λάρισα, Τήνος, Τρίκαλα κ.ά. και υπηρετεί τον παγκόσμιο στόχο «Δημιουργία Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων».

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το   Δίκτυο «Περραιβία», συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και  διοργανώνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δωρεάν  στοχευμένα  σεμινάρια/Εργαστήρια, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και πολλών Περιφερειών σε  όλη τη χώρα,  προκειμένου  να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα διάσωσης και συντήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με μη καταστροφικές τεχνικές.

Η καινοτομία βρίσκεται στην μεταφορά συμπυκνωμένων γνώσεων από το Πανεπιστήμιο προς την πρώτη γραμμή ,στην εκπαίδευση επιστημόνων σε τέτοιες τεχνολογίες, που οδηγεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφέρεια της Ελλάδας και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται επισκεψιμότητα  , αναπτύσσεται επιχειρηματικότητα και δημιουργείται εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

 

Απαντήσεις της Επιστήμης σε κρίσιμα ερωτήματα

 

Η προσπάθεια του Δικτύου «Περραιβία» και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , συνίσταται στο να απαντήσει στα εξής :

  • στην αναγκαιότητα Ψηφιοποίησης του Ελληνικού Πολιτισμού με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία,
  • στη χρήση νέων Μη καταστροφικών τεχνικών στη διάσωση του πολιτιστικού μας αποθέματος,
  • στη δημιουργία υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικού προσωπικού, στη χρήση των νέων τεχνολογιών
  • στην ανάγκη εκπαίδευσής τους ,από τους πρωτοπόρους και ειδικούς στα θέματα αυτά
  • στη σωστή ψηφιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σύμφωνης με τα διεθνή πρότυπα και της δημιουργίας του λεγόμενου Ψηφιακού Ελληνικού Πολιτισμού
  • στην ανάδειξή του σε όλο τον κόσμο
  • στην αύξηση του ρεύματος πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα
  • και στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και της ανάπτυξης της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών.

 

Χρέος της ανθρωπότητας να διασώσει το πολιτιστικό της απόθεμα

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι όλη η ανθρωπότητα και οι θεσμοί της (κυβερνήσεις ,Τοπική Αυτοδιοίκηση,  επιστημονική κοινότητα και Κοινωνία των Πολιτών ) θα πρέπει να προφυλάξουν , να καταγράψουν και να διασώσουν τον πολιτισμό του Ανθρώπου και πρέπει να στηρίζουν τέτοιες εξαιρετικές πρωτοβουλίες, όταν , μάλιστα, αυτές γίνονται από πολύ σοβαρούς φορείς ,που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή γνώσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και όταν ,ακόμα, έχουν τη βούληση και τη διάθεση να τις μεταλαμπαδεύσουν δωρεάν σε άλλους επιστήμονες , οι οποίοι αποκτούν σοβαρές δεξιότητες που  προάγουν την Επιστήμη.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονίσουμε ότι τις εκπαιδεύσεις αυτές, τις παρακολούθησαν εκατοντάδες επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και στελέχη των Εφορειών Αρχαιοτήτων απ’ όλη τη χώρα , τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιήσουν εξοπλισμό, που, ήδη, έχουν προμηθευτεί και φυσικά να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις από τα Σεμινάρια-Εργαστήρια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη-Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων-Διευθυντής ο Καθηγητής Θεόδ. Γκανέτσος), διοργάνωσε, με απόλυτη επιτυχία, τον Σεπτέμβριο 2020 το 7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Πρόεδρος ο οικονομολόγος Κώστας Σκριάπας) ,είναι Μέλος της Europa Nostra και αποτελεί Πρότυπο Καλών Πρακτικών στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, σε όλη την Ευρώπη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί στο χώρο του Πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των Επιστημών, ενώ έχει βραβευτεί με τα Βραβεία Bravo 2019 γιατί οι δράσεις του συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Μέλλοντος.

Επίσης, οι παραπάνω Φορείς , μαζί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου , έχουν θεσμοθετήσει και διοργανώνουν για την Ελλάδα, τα περίφημα  Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ( το 5ο Συνέδριο θα γίνει στη Λάρισα στις 6-9 Μαρτίου 2024).

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» :Ένας Εθελοντικός Οργανισμός- Πρότυπο

Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” είναι ο Πολιτισμός ,το Περιβάλλον ,η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία ,η Βιώσιμη Ανάπτυξη , η Τουριστική Προβολή και η δημιουργία Branding  ,οι Επιστήμες , οι Τέχνες και τα Γράμματα ,τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , η Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών λαών ,αλλά και όλου του κόσμου .

Ο Πρόεδρος του Δικτύου ‘Περραιβία’ Κώστας Σκριάπας  και οι Αντιπρόεδροί του Θωμάς Αστερίου και Κώστας Φουρκιώτης, τονίζουν  ότι με την υλοποίηση εξειδικευμένων και πρωτοπόρων εκπαιδεύσεων, υπό την αιγίδα, μάλιστα, του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνεργασία Δήμων και Περιφερειών,  ενδυναμώνεται  το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, στην μελέτη, καταγραφή, ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη των αγαθών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με Μη Καταστροφικές Τεχνικές, ενημερώνεται για τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιοποίησης και καθιστά τις περιφέρειες της χώρας θερμοκοιτίδες  που στηρίζουν τις Επιστήμες, προάγουν την επιστημονική γνώση, διασυνδέουν  την περιφέρεια  με τα κέντρα των εξελίξεων στην Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εργάζονται για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου σε όλη την Επικράτεια  (άυλου και υλικού) και τις μετατρέπουν σε  έναν ελκυστικό προορισμό Πολιτιστικού Τουρισμού, πέρα από τα μέχρι σήμερα γνωστά μνημεία..