ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 5/10/2022 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2030/5-10-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται πρωτοπόρα για την Τ.Α.

 

      

 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , έχοντας ως έναν από τους πυλώνες δράσης του,  την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου Ελασσόνας ( Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ) , που έχει ως στόχο την κατάρτιση των πολιτών σε τομείς της Τοπικής Οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, να υπάρξει , σε κάθε ενδιαφερόμενο, πλήρης ενημέρωση για τη νομοθεσία ,τα προβλήματα ,τις προοπτικές ,αλλά και τις θετικές επιπτώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην εμβέλεια του Δήμου Ελασσόνας και της παρολύμπιας περιοχής.

 

Η πρωτοβουλία αυτή τιμά  την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, που φαίνεται να αφουγκράζονται τις ανάγκες της εποχής και στηρίζουν τη Νέα Γενιά , σε έναν  τομέα που έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα και δημιουργεί θέσεις εργασίας..

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Κώστας Σκριάπας και οι δύο Αντιπρόεδροί του κ.κ.Θωμάς Αστερίου και Κώστας Φουρκιώτης , δηλώνουν ότι :

“Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που έχει βραβευτεί μέσα από πανελλήνια ψηφοφορία, (Βραβεία BRAVO 2019), για τις πρωτοβουλίες του με σκοπό τη δημιουργία  της Ελλάδας του Αύριο και τη δημιουργία Βιώσιμων και Έξυπνων Πόλεων, θεωρεί ως καθήκον του να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων πολιτικών στην Ελλάδα, που θα βοηθήσουν τη χώρα, όχι μόνο να αντιμετωπίσει την τεράστια  κρίση, που τη μαστίζει, από λανθασμένες πολιτικές των περασμένων δεκαετιών , αλλά και στη διαμόρφωση νέων, που να απαντούν στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας ,την έλλειψης παραγωγικής βάσης και της έλλειψης αναπτυξιακής δυναμικής στη χώρα μας .

 

Για τον λόγο αυτό έχει διοργανώνει από το έτος 2011 πολλά συνέδρια και ημερίδες, σε όλη την Ελλάδα,  σχετικές με την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας,  θεωρώντας ότι η απαράδεκτη καθυστέρηση στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα , εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και στερεί από την πραγματική οικονομία εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας  (Ελλάδα 2% -Ευρώπη 10%) , γι΄ αυτό και θεωρεί ως επιτακτική ανάγκη των καιρών τη σοβαρή στήριξη και ανάπτυξη του 3ου Πυλώνα της Οικονομίας στη χώρα μας , που πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της εκάστοτε Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών  επιχειρήσεων, των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Νέας Γενιάς”.

 

Σημαντικός ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή εκπαίδευση των πολιτών

 

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους κοινωνικούς εταίρους να  ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν για τις προοπτικές ανάπτυξης ,τις τάσεις ,τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας στον Δήμο Ελασσόνας και γενικότερα στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας.

 

Ουσιαστικά  τα εργαστήρια  αποσκοπούν  στο να εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με γνώσεις που να τους επιτρέπουν να κατανοήσουν την έννοια και τις πτυχές της πολυσχιδούς  κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο σύγχρονο οικονομικό -κοινωνικό περιβάλλον .

 

Η διοργάνωση των εργαστηρίων αυτών από τον Δήμο Ελασσόνας  συμπίπτει με τη ραγδαία οικονομική  και κοινωνική κρίση στη χώρα μας, την υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους,  που καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη την κοινωνική ένταξη και επανένταξη, τη μείωση των εισοδημάτων και τον κοινωνικό αποκλεισμό .

 

Σε τέτοιες συνθήκες αυξάνεται ο  φόβος  απέναντι στην επιχειρηματικότητα εξαιτίας της αύξησης του κόστους για την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου και στο σεμινάριο  θα δοθεί η  ευκαιρία στις ήδη υπάρχουσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της Θεσσαλίας να προβάλουν το έργο και τη δράση τους ,το κίνητρο σε νέους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν τη δική τους  επιχείρηση, να προβληθεί η  αξία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και να συμβάλει  στη δικτύωση και τις συνέργειες μεταξύ  των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

Παράλληλα να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες απασχόλησης κατά την οικονομική κρίση , να παρουσιάσει καινοτόμα επιχειρηματικά εργαλεία για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, τις εμπειρίες και τις πρακτικές Κοινωνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις προκλήσεις που υπάρχουν για την ενδυνάμωση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης μέσω θεσμικών , χρηματοδοτικών  και επιχειρησιακών εργαλείων.

 

Σε αυτή την προσπάθεια , που η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Δήμου Ελασσόνας, που, με την πρωτοβουλία του αυτή, θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας, το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» θα είναι αρωγός, γιατί  μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας , να υπάρξει τοπική ανάπτυξη και να παραμείνουν οι νέοι στις εστίες τους.

 

Οδηγίες συμμετοχής στα Εργαστήρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Το «Εργαστήρι Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» θα υλοποιηθεί στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας – Ανατολικό Κτήριο (πρώην ΔΕΥΑΕΛ).

 

Στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται τρία (3) σεμινάρια των έξι (6) ωρών, τα οποία θα διεξαχθούν την Τρίτη, 18.10.2022, ώρες 16:00 έως 22:00, την Πέμπτη, 20.10.2022, ώρες 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο, 22.10.2022, ώρες 09:00 έως 15:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από την ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας στον σύνδεσμο:

https://dimoselassonas.gr/images/2022/programma_katartisi_epixeirimatikotita.docx .

 

 

Με Εκτίκηση

 

 

Ε κ μέρους του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 

Ο πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Σκριάπας Κων/νος Αγλαϊα Καϊμακάμη
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Καθηγήτρια Αγγλικών