ΤΟ Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» αναζητά τα Μνημεία που βρίσκονται σε κίνδυνο σε όλη την Ελλάδα
Μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την διάσωση και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa Nostra

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία εθνικής  σημασίας 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», μετά την τιμητική του ένταξη στο περίφημο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa Nostra,τον περασμένο Σεπτέμβριο 2020, με Μέλη από 42 Ευρωπαϊκές χώρες, ένα Δίκτυο που συμβάλει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής των επόμενων δεκαετιών σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος , ξεκινά μια πανελλήνια εκστρατεία , με σκοπό να εντοπιστούν εκείνα τα μνημεία, ανά την Ελλάδα ,που βρίσκονται σε κίνδυνο και χρήζουν άμεση παρέμβαση για τη διάσωσή τους, κινητοποιώντας δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να βρεθεί ένα βιώσιμο μέλλον για αυτά.
Στην προσπάθεια αυτή το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» υποστηρίζεται από το Παν/μιο Δυτικό Αττικής ,το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Το «7 Most Endangered» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 από την Europa Nostra, με το ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ως ιδρυτικό εταίρο και το Συμβούλιο Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης ως συνδεδεμένο εταίρο. Είναι εμπνευσμένο από ένα επιτυχημένο παρόμοιο έργο που διοικείται από το Εθνικό Ταμείο των ΗΠΑ για τη διατήρηση του πολιτιστικού αποθέματος του Ανθρώπου.
Το «7 Most Endangered» δεν είναι χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αν και τις περισσότερες φορές, η προστασία και η διάσωση ενός μνημείου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι καταλύτης για δράση και προωθεί τη «δύναμη του παραδείγματος». Το πρόγραμμα «7 Most Endangered» υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος δικτύωσης της Europa Nostra «Sharing Heritage – Sharing Value».
(Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ https://www.europanostra.org/our-work/campaigns/7-most-endangered/ )

Ανάδειξη και διάσωση σημαντικών μνημείων σε όλη την Ευρώπη

36 απειλούμενα μνημεία και μνημεία κληρονομιάς από 23 χώρες σε όλη την Ευρώπη έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα και έχει υποστηριχθεί η διάσωσή τους κινητοποιώντας τους θεσμικούς φορείς ,αλλά και την κοινωνία . Η πρώτη λίστα δημοσιεύθηκε το 2013, η δεύτερη λίστα το 2014, η τρίτη λίστα το 2016, η τέταρτη λίστα το 2018 και η πέμπτη λίστα το 2020.

Για παράδειγμα , το 2016, η λιμνοθάλασσα της Βενετίας στην Ιταλία ανακηρύχθηκε η πιο απειλούμενη περιοχή κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Υποβολή προτάσεων μέσω του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που πρωτοστατεί σε εθνικό επίπεδο στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη δημιουργία του λεγόμενου Ψηφιακού Ελληνικού Πολιτισμού και έχει βραβευτεί γι΄ αυτό σε πανελλήνιο διαγωνισμό, αφού είναι ο Φορέας που θεσμοθέτησε για την Ελλάδα , μαζί με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, τα περίφημα πανελλήνια συνεδρία Ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς ( ήδη προκήρυξε το 4ο κατά σειρά συνέδριο ,που διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα, για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2021) , έχει συστήσει ειδική επιστημονική επιτροπή, προκειμένου να υποστηρίξει αυτή την ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια και να βοηθήσει στη σύνταξη των προτάσεων των ενδιαφερόμενων προς την Europa Nostra, αφού αυτές μπορούν να υποβληθούν ,μόνο μέσω ενός Μέλους του παραπάνω Δικτύου , όπως είναι δηλ. το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για την Ελλάδα. (www.perrevia.net.gr, E-Mail: perrevianet@gmail.gr , με την ένδειξη «7 Most Endangered» )

Στη συνέχεια μια διεθνής συμβουλευτική ομάδα, που έχει συσταθεί από την Europa Nostra, η οποία αποτελείται από ειδικούς στην ιστορία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση και τη χρηματοδότηση, συναντώνται για να εξετάσουν τις προτάσεις και να επιλέξουν τα μνημεία και τις τοποθεσίες, απ’ όλη την Ευρώπη, που απειλούνται περισσότερο. Ο τελικός κατάλογος των «7 πιο απειλούμενων μνημείων», από όλη την Ευρώπη, επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Europa Nostra. Τα μνημεία και οι τοποθεσίες επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κληρονομιά και την πολιτιστική τους αξία καθώς και τον επικείμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Η δέσμευση των τοπικών κοινοτήτων και η δέσμευση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διάσωση αυτών των μνημείων θεωρούνται, επίσης, ζωτικής σημασίας. Ένα άλλο βασικό κριτήριο είναι η δυνατότητα αυτών των τοποθεσιών να λειτουργούν ως καταλύτες για την αειφόρο κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» σύστησε ειδική Επιστημονική Ομάδα που θα συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους Φορείς , προκειμένου να υποβληθεί η σχετική πρόταση, μέσω του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προς την Europa Nostra, για την ανακήρυξη ενός μνημείου, που βρίσκεται σε κίνδυνο και χρήζει άμεσης στήριξης , πράξη η οποία θα έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια και θα συγκεντρώσει την προσοχή παγκόσμιων επιστημονικών φορέων και, φυσικά , της επιστημονικής κοινότητας.

Επιτόπιες επισκέψεις των ειδικών

Μέλη της ειδικής επιστημονικής και οικονομικοί εμπειρογνώμονες από το Europa Nostra και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πραγματοποιούν αποστολές στα επιλεγμένα «7 πιο απειλούμενα μνημεία», μαζί με τους υποψηφίους.

Οι πολυεπιστημονικές αυτές ομάδες αξιολογούν τα μνημεία και τους κινδύνους που αυτά διατρέχουν και βοηθούν στη διαμόρφωση ενός εφικτού σχεδίου δράσης για καθένα από αυτά, σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς και τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις αυτών των αποστολών συνοψίζονται σε τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις.
Οι εταίροι του προγράμματος βοηθούν στην εφαρμογή των τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων.

Η βοήθεια μπορεί, για παράδειγμα, να αποτελείται από συγκεκριμένες προτάσεις για εναλλακτικές και βιώσιμες (νέες ή ανανεωμένες) λειτουργίες για τα κτίρια ή τις τοποθεσίες μόλις αποκατασταθούν, τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, οικονομικές συμβουλές σχετικά με τις ευρωπαϊκές δυνατότητες χρηματοδότησης, βοήθεια στην εύρεση κατάλληλων δημόσιων ή ιδιωτικών εταίρων ή συνεισφορές στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Η ακριβής φύση της βοήθειας θα καθοριστεί σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και σε συνεννόηση με άλλους εταίρους και υποστηρικτές. και είναι πολύ πιθανό να υποστηριχθεί οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για την προετοιμασία προτάσεων στον θεσμό των «7 Most Endangered» μνημείων της Europa Nostra, επικοινωνήστε με το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στο E-Mail : perrevianet@gmail.com, Mobile: +30-6974-881944 .

Πανευρωπαϊκή αναγνώριση για το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα αυτή προσπάθεια, από πλευράς Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ’, αποτελεί τη συνέχεια ενός συγκεκριμένου προγράμματος και προσέγγισης από πλευράς του Διοικητικού του Συμβουλίου, που αποσκοπεί στην μελέτη, έρευνα, καταγραφή ,ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη, σε όλο τον κόσμο του Ελληνικού πολιτισμού και για τον λόγο αυτό:

Έχει θεσμοθετήσει για την Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου , τα περίφημα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς , που διοργανώνονται κάθε 2 χρόνια ,συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των απανταχού Ελλήνων και Κύπριων επιστημόνων, σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά του Ανθρώπου (ήδη, προγραμματίζεται η διοργάνωση του 4ου Συνεδρίου στο τέλος στις 30 Σεπτ.-3 Οκτωβρίου 2021)

Προωθεί τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας –Κύπρου, έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το ΠαΔΑ, δύο Στρογγυλές Τράπεζες στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα το 2016 και 2018 ,ενώ σχεδιάζει , τον ερχόμενο Μάιο 2021, ένα διαδικτυακό επιστημονικό FORUM για τη «δημιουργία της Ευρώπης του Μέλλοντος», μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη. Θέματα που θα εξεταστούν είναι: 1. η Πολιτιστική Διπλωματία, 2. ο Πολιτισμός-Τουρισμός, 3. οι νέες Τεχνολογίες στην Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς –Εκπαίδευση και 4. Η Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην πολιτιστική κληρονομία .

Διοργανώνει ,σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εξειδικευμένα σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα , για τις Μη καταστροφικές τεχνικές στην συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς , δημιουργώντας στην Ελλάδα, μια νέα γενιά επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης στις Νέες Τεχνολογίες.

Προωθεί τη σύγκλιση της επιστημονικής κοινότητας ,μεταξύ χωρών της Μεσογείου ,διοργανώνοντας διεθνή Forums , για τη διαμόρφωση παγκόσμιων πολιτικών και τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση των λαών, μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς .

Για όλα τα παραπάνω ,αλλά και πολλά άλλα , το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», έχει βραβευτεί τον Δεκέμβριο 2019 , με τα Βραβεία BRAVO, σε ανοιχτό πανελλήνιο διαγωνισμό και ψηφοφορία, γιατί με τις πρωτοβουλίες του δημιουργεί την Ελλάδα του Μέλλοντος , καθώς και Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις .

Επίσης, ανήκει ως πλήρες Μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο “Europa Nostra” και στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , σε άλλα δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών ,ενώ η δράση του αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη , ως πρωτοπόρα και καινοτόμα, που οδηγεί σε μία βιώσιμη και δημιουργική Ευρώπη, γι’ αυτό και καλείται εντός και εκτός Ελλάδος για να παρουσιάσει τις δράσεις του, ως παράδειγμα Καλών Πρακτικών της Κοινωνίας των Πολιτών.