Σημαντική συνάντηση εργασίας  του Δημάρχου Ελασσόνας για την προστασία  του πολιτιστικού πλούτου του ΝΔ Ολύμπου από την Κλιματική Αλλαγή

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση εργασίας είχε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Γάτσας, την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στο δημαρχείο,   με τον Διευθυντή του θεσμοθετημένου εργαστηρίου Μη-Καταστροφικών Τεχνικών και Μεθοδολογιών Διάγνωσης και προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , καθηγητή κ. Θεόδωρο Γκανέτσο και τον πρόεδρο του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Κων/νο Σκριάπα, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των μελετών και μετρήσεων που έγιναν στα «Βυζαντινά Ασκηταριά» του Πυθίου Ελασσόνας, με σκοπό να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σε αυτά και να προταθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συντήρησης, καταγραφής και ανάδειξής τους, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Κλιματική Μνημοσύνη», με την έγκριση της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και υλοποιείται από την ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος»(Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος και Επιστημών.

 

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Γάτσας , αφού ενημερώθηκε διεξοδικά για την πορεία του έργου, ιδιαίτερα για τις μελέτες που γίνονται στο Πύθιο Ελασσόνας, τόνισε ότι : « Ο Δήμος Ελασσόνας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του έργου δήλωσε την αμέριστη στήριξη του, γιατί είναι απόλυτα προσηλωμένος στην μελέτη, καταγραφή ,προστασία ,συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για τον λόγο αυτό συνεργάζεται στενά με την επιστημονική κοινότητα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξειδικευμένα εργαστήρια, που παράγουν γνώση και προάγουν την επιστήμη, όπως είναι το Εργαστήριο του καθηγητή κ. Θ. Γκανέτσου, που έχει καταξιωθεί, μέσα από πολλή και σοβαρή εργασία , τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

Ο Δήμος Ελασσόνας, πάντα θα αποτελεί μια φιλόξενη «θερμοκοιτίδα» για την πρόοδο της επιστήμης, την προαγωγή της γνώσης και δημιουργία προτύπων και καλών πρακτικών, που θα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση που μελετώνται ιδιαίτεροι θρησκευτικοί χώροι ,όπως είναι τα «Ασκηταριά», με τη δημιουργία ενός οδηγού συντήρησης και προστασίας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

Η ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου και συνολικά του Ελληνικού Πολιτισμού, είναι ένα ακόμα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο  για τη χώρα ,το οποίο και πρέπει να αξιοποιήσουμε».

 

Με τη σειρά του ο καθηγητής κ. Θεόδ. Γκανέτσος ,ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νικόλαο Γάτσα, τονίζοντας «την άριστη και ουσιαστική συνεργασία του, που σπάνια συναντά κανείς σε τέτοιο βαθμό, αφού και ο ίδιος ο Δήμαρχος αποτελεί μέλος της επιστημονικής κοινότητας, με σπουδές, μάλιστα και στο εξωτερικό, αντιλαμβανόμενος την χρησιμότητα της επιστημονικής γνώσης στην πραγματική οικονομία και ακόμα τόνισε την ειλικρινή στήριξή του Δημάρχου στην επιτυχία του έργου, αποτελώντας πρότυπο καλών πρακτικών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 

Και από τις δύο πλευρές εκφράστηκε η επιθυμία πιο στενής συνεργασίας με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και του  εξειδικευμένου εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών και Μεθοδολογιών Διάγνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τη στενή και στοχευμένη  συνεργασία των δύο φορέων στην καταγραφή, συντήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου ( προϊστορικού και βυζαντινού) του Δήμου Ελασσόνας, αλλά και γενικότερα στην πρόοδο της Επιστήμης και τόνισαν την αναγκαιότητα τέτοιων συνεργασιών που μεταφέρουν πολύτιμες γνώσεις των πανεπιστημίων στην κοινωνία και στην οικονομία.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες.

 

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί  οπτικοακουστικό υλικό  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους  επιστήμονες, θα γίνει προμήθεια  εξοπλισμού για τις in-situ μετρήσεις , καταγραφή του βαθμού γνώσεων των επαγγελματιών του πολιτισμού και του κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, δημιουργία οδηγού προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων, ενημερωτικών-βιωματικών εργαστηρίων Summer  School σε νέους επιστήμονες για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος σημειώνεται ότι το έργο «Κλιματική Μνημοσύνη» υλοποιείται για το χρονικό διάστημα από 1/9/2021 έως 28/2/2023 και εξελίσσεται στο Νομό Λάρισας και Τρικάλων.

Πληροφορίες:   https://klimatiki-mnimosini.gr/