«Η συμβολή των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη βιώσιμη ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα της Οικονομίας – Το έργο του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

 

“The contribution of Civil Society Organizations to the sustainable development of the Primary Sector of the Economy – The work of «PERREVIA NETWORK» as an example of good practice at European level”

 

Konstantinos Skriapas

Economist – Development and Entrepreneurship Consultant

Chairman of the Board of PERREVIA Network

Chairman of the Board of the Network of Non-Governmental Organizations of Thessaly Region-Greece

 

A few words for the Programm BREED

The project ‘Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding’ (BREED) will offer to VET learners the learning opportunity to confront a sustainable business in quality pig breeding. The project is promoted by seven expert partners in the European countries Italy, Poland, Greece, Portugal and Lithuania and supports strengthening key competences in VET. BREED proposes quality pig breeding as area for sustainable VET entrepreneurial initiatives. Pig farming in Europe has to face three major challenges of sustainability: economic, social and environmental. This project addresses aspects of all three areas of sustainability, as a basis to improve productivity and competitiveness of pig production systems as well as environmental sustainability, and to enhance consumer acceptability by addressing animal welfare and product quality. Pig breeding is suitable for the VET also for other aspects. Despite the importance of economic aspects, pig breeding requires nowadays high quality work, good job satisfaction and a positive image of livestock production. These sectoral requirements of quality fully match with the identified target of quality VET training, as opportunity for accessing the upskilling pathway offered by the project. The project BREED aims at strengthening key competences in VET by training new or existing pig farmers to become upskilled entrepreneurs, thus improving the resilience of the local to European pig industry via an integrated action addressing all the three pillars of sustainability (animal welfare, profitability and environmental impact) equally in an inter- and transdisciplinary approach. The proposed action will furthermore promote empowerment through integrated and multidisciplinary method, fully exploiting the possibilities offered by the digital area and the social media, hence sharing and participation.

Other activities will produce intellectual outputs, requiring cooperation among the concerned partners. The BREED intellectual outputs will be:
– O1 Guide to quality pig breeding for VET trainers
– O2 OER BREED VET toolkit for sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

– O3 BREED motivation guide to quality pig breeding

ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΝ. ΣΚΡΙΑΠΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ BREED

 Βόλος , 15 Φεβρουαρίουν 2022

 ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

«Πρέπει να γίνεις εσύ ήλιος για να φωτίσεις τους σβησμένους ήλιους των άλλων. Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει».

RURAL DEAR AGENDA  https://www.youtube.com/watch?v=EiBV7QhmGyw

——————————————————————————————-

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι,

Σας χαιρετώ από την όμορφη Ελλάδα και ευχαριστώ θερμά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Καθηγητή κ. Κατσούλα Νίκο και την ομάδα του , για την ευγενική του πρόσκληση να παρουσιάσω  ,όσο μπορώ, στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου , τον μαγικό κόσμο των Εθελοντικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν θετικά και να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας , που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία .

Θα σας παρουσιάσω μόνο μερικές από τις πάρα πολλές δράσεις μας , που έμμεσα στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και αναδεικνύουν τα παραγόμενα προϊόντα, στηρίζοντας έτσι τους παραγωγούς, είτε γεωργούς ,είτε κτηνοτρόφους.

Γενική περιγραφή πρωτογενούς Τομέα στην Ελλάδα

 Ø  «Η οικονομία της Ελλάδος και η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, συνδέεται απόλυτα με την εξέλιξη και την πρόοδο του πρωτογενή τομέα»

Ø  Ο πρωτογενής τομέας, έχει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας, καθώς συμμετέχει με 4% στο ΑΕΠ, διπλάσιο ποσοστό από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μαζί με τη μεταποίηση, ξεπερνά το 8% του ΑΕΠ.

Ø

Ø  «Ταυτόχρονη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα με τους άλλους κλάδους, για να προχωρήσει η οικονομία στη χώρα»,

 

Ø  «Η εστίαση στηρίζεται στα διατροφικά προϊόντα που παράγονται.

Ø  Το θέμα της επάρκειας στην παραγωγή διατροφικών προϊόντων από τον πρωτογενή τομέα, είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας

Ø  Δεν μπορεί η Ελλάδα να αισθάνεται κυρίαρχη εάν δεν διασφαλίζει τουλάχιστον ένα επίπεδο επάρκειας σε παραγωγή προϊόντων. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα

Ø  . Υπάρχει η δυνατότητα και η πρόσκληση σε κάθε κυβέρνηση να το πετύχει».

 

Κτηνοτροφία στην Ελλάδα (2020)

Ø  TOTAL HOLDINGS (NATURAL PERSONS)

Ø  ΚΑΤΟΧΟΙ                                                                       HOLDERS    684.250

Ø  MEN  445.831

Ø  WOMEN  238.419


Sheeps   8.917.973

Goats   3.944.691

Pigs      705.736  (οι 103.622 για αναπαραγωγή)

 

Ø  Κοινωνικοί Εταίροι

Θα πρέπει να αναφέρω ότι στην Ελλάδα, αλλά και πιστεύω σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν τέσσερις μεγάλοι κοινωνικοί πυλώνες

·         Δημόσιο και δημόσιες επενδύσεις

·         Ιδιωτική Οικονομία,

·         Πανεπιστήμια,

·         Κοινωνία των Πολιτών

Αντιλαμβανόμαστε ,λοιπόν, ότι η Κοινωνία των Πολιτών , μέσα από τις συλλογικότητες που αναπτύσσει, μπορεί και πρέπει να είναι ένας αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος, γιατί εκφράζει ολόκληρη την κοινωνία,  η οποία έχει δικαίωμα να έχει άποψη ,για οποιοδήποτε θέμα την αφορά.

Δεν πρέπει η κοινωνία των Πολιτών να παρακολουθεί απλά  τις εξελίξεις , αλλά να προσπαθεί με ευπρέπεια και επιμονή να τις διαμορφώσει, προς όφελος των πολιτών .

 

Ø  Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα ( ΜΚΟ , Συλλογικότητες, ΚΟΙΝΣΕΠ)

Ø   Η έννοια «Κοινωνία των Πολιτών» στην Ελλάδα εμφανίζεται μετά από το έτος 1974 και αποτελεί τη βασικότερη συνιστώσα για τη δημιουργία ενός ρεύματος αλλαγής, που μαζί με τον εθελοντισμό οδηγούν στην υπεράσπιση της σύγχρονης Δημοκρατίας και των συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Ø  Εργαλείο έκφρασης και δράσης της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί η ύπαρξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι γνωστές ΜΚΟ, με κεντρικό πυρήνα τις εθελοντικές δράσεις.

Ø  Στην Ελλάδα οι πρώτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δημιουργούνται στις αρχές της δεκαετίας του 80 και ουσιαστικά ο εθελοντισμός αλλάζει μορφή και από την κλασική αλτρουιστική του διάθεση μετατρέπεται σε μια πιο δομημένη δράση διασφάλισης κοινωνικών δικαιωμάτων και προσφοράς βοήθειας.

Ø  Στα μέρες μας οι μη κυβερνητικές οργανώσεις  περικλείουν πολλά πεδία δράσης και κατά κύριο λόγο κατηγοριοποιούνται στις εξής βασικές κατηγορίες:

Ø  1.    Περιβαλλοντικές – Οικοπροστασίας
2.    Κοινωνικές – Πολιτιστικές
3.    Ανθρωπιστικές

Ø   Σε κάθε  πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε έχουν μορφή ιδρύματος. αστικής / μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.

Οι  Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα αριθμούν περίπου 15000 .

Πολλές από αυτές με τις δράσεις τους στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα , αλλά πολύ λίγες το κάνουν αυτό συστηματικά.

Αυτό το έργο έχουν αναλάβει , φυσικά, η κεντρική κυβέρνηση και κατά ένα μικρότερο βαθμό, η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού.

Οι Οργανώσεις  της Κοινωνίας των Πολιτών , έμμεσα, στηρίζουν με τις δράσεις τους τη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα και τους ανθρώπους που εμπλέκονται με αυτόν.

 

Ø  Ανάπτυξη Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα

Ένας πολύ ενδιαφέρων τομέας της οικονομίας που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ,είναι η ανάπτυξη της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας.

Η Κοινωνική Οικονομία , αναπτύσσεται κυρίως στην περιφέρεια ,εκεί όπου το δημόσιο ή ο ιδιωτικός τομέας ,δεν ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί.

Η Κοινωνικές Επιχειρήσεις  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  αναπτύσσουν το 10% της επιχειρηματικής δραστηριότητας ,ενώ στην Ελλάδα μόνο το 2%.

Αντιλαμβανόμαστε ,λοιπόν, όλοι ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης του κλάδου  της Κοινωνικής Οικονομίας και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων  εργασίας .

 

Ø  Ο Αναπτυξιακός Ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και Πρωτογενής Τομέας

Σήμερα , πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα έχουν αναπτύξει εξαιρετικές δραστηριότητες οι οποίες, όλο και περισσότερο, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα ,αφού οι βασικοί τομείς δράσης τους , ευνοούν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Οι μικρές ή μεγάλες διοργανώσεις που αφορούν τον πολιτισμό , το περιβάλλον, την κοινωνική οικονομία , τη βιώσιμη ανάπτυξη και τόσα άλλα, ευνοούν πολλαπλώς τον πρωτογενή τομέα.

Για παράδειγμα ,όταν οι ΜΚΟ αναπτύσσουν δράσεις προστασίας από την Κλιματική Αλλαγή, έμμεσα βοηθούν τον πρωτογενή τομέα , ο οποίος θα αναπτύσσεται σε ένα πιο υγιές και προστατευμένο περιβάλλον.

Στις δράσεις πολιτισμού, οι ΜΚΟ δημιουργούν κινητικότητα, συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο κοινό, δημιουργούν κατανάλωση, αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα , αναδεικνύουν προορισμούς και ως εκ τούτου δημιουργούν εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες είναι κυρίως αγροτικές.

Τώρα , τελευταία , έχουν ιδρυθεί σύγχρονες ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται  με την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με τον τρόπο αυτό μπορούν να στηρίξουν  τον πρωτογενή τομέα , μέσα από την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων ,τη δημιουργία επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων ,ιδιαίτερα για νέους και φυσικά με τη δυνατότητα που έχουν να παρέμβουν σε θεσμικό επίπεδο για τη δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για τον πρωτογενή τομέα.

ü  Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ “PERREVIA”.

ü  Το  Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι μια σύγχρονη Παγκόσμια Ομοσπονδία 70 Συλλόγων (ΜΚΟ) του Δήμου

ü  Ελασσόνας και ιδρύθηκε πριν από δεκα πέντε (15) χρόνια. (19/5/2007),

ü  Λειτουργεί ως μη κυβερνητική οργάνωση δεύτερου επιπέδου, με έδρα την πόλη της Ελασσόνας, που βρίσκεται στους πρόποδες του μυθικού

ü  Όλυμπος, το παγκοσμίως γνωστό βουνό, στο Νομό Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα).

ü  Ανήκουμε στους Πολιτιστικούς Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος .

ü

ü  Το  Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» εκπροσωπεί την Ελλάδα ως μέλος του διάσημου Ευρωπαϊκού Δικτύου EUROPA NOSTRA, το οποίο συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαμόρφωση της Πολιτικής του μέλλοντος για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, αλλά και του Δικτύου ALDA.

ü

ü  Οι βασικοί πυλώνες των δραστηριοτήτων της είναι Πολιτισμός, Περιβάλλον, Νεολαία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Τέχνες και Λογοτεχνία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετανάστες, προσφυγιά, Καταπολέμηση της φτώχειας, Διαπολιτισμική Συνεργασία και Διεθνής Συνεργασία.

ü  Αναγνωρίζεται ως ένα καινοτόμο πρωτοποριακό δίκτυο στον τομέα των ΜΚΟ και συχνά καλείται, σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη, να υποστηρίξει άλλους στη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ μη κυβερνητικών φορέων.

ü  Στη μεγάλη του οικογένεια ανήκουν ΜΚΟ σε όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ευρώπη κ.λπ.) και το Bord αποτελείται από επιστήμονες υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, οι οποίοι αποφασίζουν και σχεδιάζουν τις μελλοντικές δράσεις.

ü  Κοινωνία των πολιτών

ü  Το  Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι η δημιουργία ορισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης, όχι μόνο στο ελληνικό πλαίσιο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκοντας τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, για μια Ευρώπη δικαιοσύνη, ισότητα, συνοχή και ανάπτυξη.

ü  Στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συμμετέχουν 150 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, για να μπορούν να καλύπτουν όλες τις επιστημονικές ανάγκες, σε όλους τους πυλώνες δράσης. Έχει συστήσει ομάδες επιστημονικών έργων, συντονιστές των οποίων είναι επιφανείς επιστήμονες. Η Perrevia έχει διαχειριστική επάρκεια υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ü

Σχεδιάζει και υλοποιεί: Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Επιστημονικά Συνέδρια, Σεμινάρια, Εργαστήρια Κοινωνικής Οικονομίας, περιβαλλοντικές δραστηριότητες (σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, συμβουλευτική κ.λπ.), πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, μεγάλες συναυλίες με, αλλά και μεγάλες ορχήστρες και χορωδίες από Ελλάδα και εξωτερικό, ετοιμάζει και παρουσιάζει τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών, συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών σε όλο τον κόσμο.

 

2009 Λιμάνι Θεσσαλονίκης

ü  Θετικότατος ήταν ο απόηχος μιας  μεγάλης και σπουδαίας πρωτοβουλίας που πήρε το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για τη διοργάνωση του Διημέρου Πολιτισμού με τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» στις 9 και 10 Μαΐου ’09, σε έναν όμορφο χώρο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου χτυπά η πολιτιστική καρδιά της συμπρωτεύουσας.

ü  Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια και μια σπουδαία συνεργασία δεκάδων φορέων της επ. Ελασσόνας και των Αποδήμων, με συντονιστή το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», η οποία έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιαστεί η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, το εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και η αναπτυξιακή της δυναμική, αφού βρίσκεται στις πλαγιές του μυθικού βουνού, του Ολύμπου και διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον.

ü

ü  Χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο χώρο του Λιμανιού, για να γνωρίσουν την επαρχία Ελασσόνας, μέσα από τις δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ένα διήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο είχε το χαρακτήρα προβολής του πολιτισμού της περιοχής, του περιβάλλοντος, των τοπικών γεύσεων, των ήχων και των χρωμάτων του Θεσσαλικού Ολύμπου.

 

ü  Παρουσίαση των τοπικών προϊόντων και γεύσεων

ü  Μια σημαντική προσέγγιση από πλευράς Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,ήταν η παρουσίαση όλων των τοπικών προϊόντων της επ. Ελασσόνας  ,τα οποία όχι μόνο είναι με Ονομασία Προέλευσης ,αλλά φημίζονται για την εξαιρετική τους ποιότητα. Μια σταθερή προσπάθεια του Δικτύου είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ,αφού έτσι αυξάνεται η ζήτησή τους σε νέες αγορές και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ζωής  στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό  παρουσιάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο η  «ΦΕΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»  ,το Αρνάκι-Κατσικάκι Ελασσόνας από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ελασσόνας, τα εκλεκτά Βιολογικά Κρασιά από τις πλαγιές του Ολύμπου της ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ –Λόλας –Φτίκας  και τα μοναδικά στην Ελλάδα πούρα Ποταμιάς «DOMENICO»( για τα οποία έγινε ζωντανά η παρουσίαση του τρόπου παρασκευής τους )

 

ü  2011  Βελλίδειο Συνεδριακού Κέντρου

ü  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ»- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –

ü  ΚΥΡΙΑΚΗ -9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011

ü

Την τιμητική του είχε το μεγαλύτερο Συνεδριακό Κέντρο της Ελλάδος ,το «Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ» στην καρδιά της Θεσσαλονίκης  ,που πλημμύρισε από χιλιάδες επισκέπτες και έλαμψε από πολιτισμό ,τέχνη,  χρώματα ,ποιότητα ,θαυμάσια προϊόντα ,μουσικές και απίθανα χορευτικά συγκροτήματα από την περιοχή του Δήμου Ελασσόνας..

Πρόκειται για μια μεγάλη συστηματική  προσπάθεια του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,που αποσκοπούσε να αναδείξει, μέσα από ιδιαίτερα προσεγμένες εκδηλώσεις ,τα δυνατά σημεία της περιοχής Ελασσόνας και να δημιουργηθεί και εξ αυτού του λόγου ,μια αναπτυξιακή δυναμική ,που τόσο έχει ανάγκη ,αυτός ο θαυμάσιος τόπος.

Σημαντική ήταν η παρουσία του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Δήμου Ελασσόνας ,που παρουσίασε   εκλεκτά κτηνοτροφικά προϊόντα  δηλ. το ΑΡΝΑΚΙ –ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  τα οποία  και προσφέρθηκαν στους χιλιάδες επισκέπτες του «Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ» ,προϊόντα ,τα μοναδικά στην Ελλάδα στο είδος τους, που έχουν , πλέον,  την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Ποιότητας Π.Ο.Π.

 

ü  2014 Συνέδρια Κοινωνικής Οικονομίας

ü

ü  Θετικότατο είναι το αποτέλεσμα από την διοργάνωση του  6ου Συνεδρίου  των Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας ,το Σάββατο , 15 Μαρτίου 2014  στο Ξενοδοχείο IMPERIAL ΛΑΡΙΣΑΣ  με τίτλο :”ΘΕΣΣΑΛΙΑ -ΕΥΡΩΠΗ 2014-2024 : Τοπική Αυτοδιοίκηση ,Κοινωνική Οικονομία και Ανάπτυξη-Δομές στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια-Ο ρόλος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αναπτυξιακή  Δυναμική της Θεσσαλίας” ,με την παρουσία εκατοντάδων Συνέδρων από τη Θεσσαλία και τις όμορες Περιφέρειες .

ü  “η Κοινωνία των Πολιτών  δεν θα μπορούσε να παραμείνει απαθής ,στην τεράστια κρίση που μαστίζει τη χώρα και διεκδικεί διαφάνεια ,αξιοκρατία και ορθή αξιοποίηση των πόρων.

ü  Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,που πλέον χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή τεχνογνωσία και υπευθυνότητα ,μέσα από την υπογραφή Συμφώνων Συνεργασίας  με την  Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού, μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του 3ου Πυλώνα της Οικονομίας, της λεγόμενης Κοινωνικής Οικονομίας  . Μπορούν από κοινού να οραματίζονται και να σχεδιάζουν το Μέλλον της Θεσσαλίας και της Ελλάδας του Πολιτισμού ,της Ανάπτυξης ,της Καινοτομίας και της Ευρωπαϊκής προοπτικής, με απόλυτη αξιοπρέπεια και εξωστρέφεια “.

 

ü  2015 Διήμερο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης-Περτούλι Τρικάλων

Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν  στις αρχές Ιουνίου 2015 ,στο  Περτούλι Τρικάλων, όπου το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας διοργάνωσε  μια καινοτόμα και απόλυτα επιτυχημένη  , ΑΝΟΙΧΤΗ σε όλους , Διήμερη Στρογγυλή Τράπεζα (6 και 7 Ιουνίου)  που αφορούσε  την διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των Ορεινών όγκων της χώρας μας, με θέμα:“Πολιτικές ανάπτυξης ορεινών όγκων-Κλιματική Αλλαγή  -Οι απαντήσεις των τοπικών κοινωνιών στην κρίση  ” και την παρακολούθησαν εκατοντάδες σύνεδροι (πάνω από 240 ) .

 

Η επανεκκίνηση της Οικονομίας από την Περιφέρεια

 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα των διήμερων εργασιών ήταν ότι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει από την Περιφέρεια και τον πρωτογενή τομέα, που τόσο υστερεί στην Ελλάδα, από λάθος πολιτικές του παρελθόντος ,που ερημοποίησε την ύπαιθρο, μείωσε την επάρκεια της χώρας σε βασικά αγαθά και αύξησε εντυπωσιακά την ανεργία που επιδεινώθηκε από την κρίση.

 

Είκοσι καθηγητές πανεπιστημίου και δεκάδες εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών , τεχνοκράτες και πετυχημένοι  αυτοδιοικητικοί  , μετέφεραν την εμπειρία , τη γνώση τους και τις καλές πρακτικές στους τοπικούς φορείς ,όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ,αλλά και της Θεσσαλίας ,στους πολιτικούς και άλλους αιρετούς ,που είχαν κληθεί όλοι ανεξαίρετα,  έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσουν πολιτικές ανάπτυξης της περιφέρειας ,που έχει τη δυναμική να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης.

ü  2016  Συνέδριο Εναλλακτικού Τουρισμού –Βόλος 

(Χρηματοδοτικά Εργαλεία, τουριστικά πακέτα – αγροτουρισμός)

 

Μ ε εξαιρετική επιτυχία και με εκατοντάδες  συνέδρους από όλη την Ελλάδα ,ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου  Συνεδρίου  με θέμα τον Εναλλακτικό Τουρισμό,  που διοργάνωσε  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στο Βόλο  και στο Πήλιο, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 (Ξενοδοχείο Volos Palace)

 

 

Στο Συνέδριο αυτό  κλήθηκαν και συμμετείχαν  όλοι οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι  με τον Εναλλακτικό Τουρισμό ,από την Μαγνησία ,αλλά και όλη τη Θεσσαλία (Ξενοδόχοι , εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού, Φορείς ,Σύλλογοι, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί, νέοι  επιχειρηματίες, μουσεία  κ.ά.)   και έλαβαν μέρος ενεργά σε αυτό , είτε παρουσιάζοντας τις δράσεις τους ,είτε συμμετέχοντας στη διαμόρφωση πολιτικών για την επόμενη μέρα , μέσα από τις παρεμβάσεις τους στο Συνέδριο.

Το Συνέδριο αυτό είχε  ως σκοπό να αναδείξει τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα τη Μαγνησία και το Πήλιο , ως έναν αγαπημένο προορισμό Εναλλακτικού και ποιοτικού τουρισμού, υψηλών προδιαγραφών  , αφού υπάρχουν όλες εκείνες οι δυνατότητες γι’ αυτό, μέσα ,όμως, από συγκεκριμένες πολιτικές.

 

Σημαντικοί  εισηγητές ( πανεπιστήμιο ,άνθρωποι του τουρισμού , ειδικοί στην προώθηση τουριστικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, θεσμικοί παράγοντες και πολύπειροι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών ) ,παρουσίασαν  τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς στον δυναμικό τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύνεδροι είχαν  την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού, που δραστηριοποιούνται στη Μαγνησία στο ειδικό STAND που είχε στηθεί ειδικά γι΄ αυτούς   και να γνωρίσουν τα μοναδικά τοπικά προϊόντα από γυναικείους συνεταιρισμούς και ντόπιους παραγωγούς, οι οποίοι πρόσφεραν τα προϊόντα τους στους συνέδρους.

 

ü  2016 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  -Λάρισα

Το μέλλον της χώρας  είναι ήπιες μορφές και εξοικονόμηση ενέργειας

Η Θεσσαλία έχει τεράστια δυναμική και προοπτική αυτάρκειας

Εκατοντάδες Επιστήμονες και αιρετοί από όλη τη Θεσσαλία συμμετείχαν στις εργασίες

 

«Η κοινωνία έχει ανάγκη την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων», επισημάνθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και συμμετείχαν πάνω από εκατό  πενήντα (150)  αιρετοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες από όλη τη Θεσσαλία, που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το μεγάλο θέμα των ΑΠΕ.

Την ημερίδα διοργάνωσαν το Δίκτυο «Περραιβία»

Αυτό που τόνισαν ιδιαίτερα ήταν η δυνατότητα ανάπτυξης  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο χώρο των ΑΠΕ και η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες, που τώρα αναγκάζονται να φύγουν σε άλλες χώρες.

 

ü  2016-2017 RURAL DEAR AGENDA – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αναπτυξιακή Εκπαίδευση Αγροτικών Περιοχών)

RURAL DEAR AGENDA  https://www.youtube.com/watch?v=EiBV7QhmGyw

 

Έναρξη υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος

για την Αναπτυξιακή  Εκπαίδευση Αγροτικών Περιοχών

Μια σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών από όλη τη Θεσσαλία

 

 

Σημαντικές   συμβάσεις συνεργασίας υπογράφτηκαν  μεταξύ της  Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δραστήριων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλίας (Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union» που χρηματοδοτήθηκε  από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες Φορείς υλοποίησαν ένα  μέρος του έργου Rural DEAR Agenda-Πρόγραμμα Europe Aid της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (συντονιστής Φορέας  από την Ισπανία)  που επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (ΑΕ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Αναπτυξιακή εκπαίδευση  (ΑΕ) συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που είναι βασισμένες στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας των φύλων και μιας αίσθησης ότι ανήκουμε σε ένα Κόσμο, στις ιδέες και την κατανόηση των ανισοτήτων στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής και των προσπαθειών να ξεπεραστούν τέτοιες  ανισότητες, και στη συμμετοχή σε δημοκρατικές ενέργειες που ασκούν επιρροή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Ο κύριος σκοπός ήταν να πραγματοποιηθούν δράσεις  Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών  ,όχι μόνο της Θεσσαλίας  ,αλλά και σε όλη την Ελλάδα, επιτελούν έργο ,μέσα από τις δράσεις τους  , που αφορούν την αναπτυξιακή εκπαίδευση των κατοίκων και την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε μείζονα κοινωνικά  και περιβαλλοντικά θέματα

Μέσα από  πολιτιστικές ή περιβαλλοντικές δράσεις ,διάφορες ημερίδες ,θέατρο ,ποίηση, μουσική, δράσεις για  τη Νέα Γενιά, τις ευπαθείς ομάδες ,τις επιστήμες ,την τρίτη ηλικία ,τη φτώχεια , την ανεργία και τόσα άλλα , συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε μείζονα κοινωνικά θέματα και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή εκπαίδευση (ΑΕ)  των τοπικών κοινωνιών.

 

ü  2017-2019 Karla School Έργο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ –ΥΠΕΝ

( Σεμινάρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους για την Κλιματική Αλλαγή, την προστασία του Περιβάλλοντος  και τη Βιοποικιλότητα)

 

Σημαντικά ήταν τα  αποτελέσματα ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου, που αφορούσε τη λίμνη Κάρλα, με τίτλο «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας – “KarlaSchool”, που χρηματοδοτήθηκε από το «Πράσινο Ταμείο»(ΥΠΕΝ).

Το KarlaSchool  έφτασε στο τέλος του με άριστα αποτελέσματα, ανέδειξε την λίμνη Κάρλα σε όλη την Ελλάδα , την Ευρώπη και όλες τις Ηπείρους, αποδεικνύοντας ότι η στενή συνεργασία μεταξύ σοβαρών Φορέων, με σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο, οδηγεί σε πρόοδο και ανάπτυξη, όχι μόνο της επιστήμης ,αλλά και της κοινωνίας, συμβάλλοντας, παράλληλα και στην έξοδο της χώρας από την κρίση.

 

Από τη συνεργασία τόσων πολλών Φορέων και εξειδικευμένων επιστημόνων, για τη μελέτη  του οικοσυστήματος της λίμνης Κάρλας, προέκυψε  η προοπτική αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σωστού επιχειρησιακού αναπτυξιακού σχεδιασμού από τους αρμόδιους Φορείς, για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της λίμνης Κάρλας, ως περιβαλλοντικού, αλλά πρωτίστως, ως ενός αναπτυξιακού έργου για τη Θεσσαλία και την Ελλάδα.
.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του έργου KarlaSchool  έχει προκαλέσει πανελλήνιο ,αλλά και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον ( πρόσφατα επισκέφτηκε την περιοχή το  EuroNews  κ..α.), για την καινοτομία του, τη σοβαρότητά του και την αποτελεσματικότητά του, παρουσιάστηκε η φιλοσοφία του σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ,ως καλή πρακτική ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μεγάλων ομάδων του τοπικού πληθυσμού, ενώ θα αποτελεί σημείο αναφοράς, επιστημονικών συζητήσεων και προβληματισμών ,για τα επόμενα ,τουλάχιστον, τέσσερα χρόνια, επιδρώντας θετικά τόσο στην επιστήμη ,όσο και στις τοπική κοινωνίες.

 

ü  2011-2021 Rally Κλασσικών αυτοκινήτων

Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» θεσμοθέτησε για την Ελλάδα , το περίφημο Ιστορικό Ράλι Ολύμπου

 

Δεκάδες κλασσικά αυτοκίνητα-αντίκα πλημμυρίζουν κάθε χρόνο  τη Θεσσαλία,  δημιουργώντας ένα ρετρό σκηνικό άλλων εποχών, συμμετέχοντας σε έναν θεσμό, που από την πρώτη στιγμή «έκλεψε» τις καρδιές όλων των φανατικών οδηγών κλασσικής αυτοκίνησης , που κάθε χρόνο ταξιδεύουν από πολύ μακριά για να λάβουν μέρος στον μοναδικό αυτό αγώνα.

 

Τα Ράλι Κλασσικών αυτοκινήτων -αντίκα, έχουν  εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού και των ΜΜΕ , όπου αυτά πραγματοποιούνται  , αναδεικνύοντας τους προορισμούς.

 

Για τον λόγο αυτό το Ιστορικό Ράλι Ολύμπου (The Historic Rally of Olympian Gods ),που έχει ως κέντρο και σημείο αναφοράς την Ελασσόνα (έδρα του Δικτύου «Περραιβία») , τον μυθικό Όλυμπο και τη Θεσσαλία, , αλλάζει κάθε χρόνο τις διαδρομές του ,έτσι ώστε όλη η Θεσσαλία ,αλλά και οι όμορες Περιφέρειες να εντάσσονται στις διαδρομές του , με αποτέλεσμα οι φανατικοί του ,πλέον, φίλοι ,να γνωρίζουν τους πανέμορφους προορισμούς της Θεσσαλίας και της Ελλάδας ,τον πολιτισμό τους ,τους αρχαιολογικούς χώρους ,τα μοναδικά τοπικά  προϊόντα και τους φιλόξενους κατοίκους της Ελληνικής  υπαίθρου ,που κάθε χρόνο υποδέχονται τα ελληνικά και ξένα πληρώματα με ιδιαίτερη αγάπη.

 

Πρόκειται,  όχι μόνο για ένα σπάνιο αθλητικό γεγονός ,αλλά ,κυρίως, για ένα πολιτιστικό ,περιβαλλοντικό και μεγάλης τουριστικής προβολής γεγονός,

 

Διοργάνωση Ημερίδων για σημαντικά θέματα του πρωτογενούς τομέα

ü  Πρόγραμμα LEADER  – Εκπαίδευση και ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων – Ψηφιακές δεξιότητες –Χρηματοδοτικές ευκαιρίες

 

ü  Αγροτουρισμός- Προώθηση

 

ü  Κλιματική Αλλαγή και Πρωτογενής Τομέας

 

ü  Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 

ü  Τεχνικές καλλιέργειας

 

ü  Ενημέρωση Αγροτών και Κτηνοτρόφων στις σύγχρονες εξελίξεις

 

ü  Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς –Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισμού

 

2021-2023-  OLYMPUS +    Aρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου –Κλιματική Αλλαγή

 

Το έργο που πρότεινε το Δίκτυο «Περραιβία» και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο, αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση  για  την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και γεωργικών πόρων του ΝΔ Ολύμπου (διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας) , με επίκεντρο την προστασία των  Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών , που φύονται ελεύθερα στην άγρια φύση του παγκόσμιου μνημείου της φύσης και  την προστασία τους, αλλά και την προστασία του βουνού ,ενόψει της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια αυτής .

 

Στόχος του έργου είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα υψόμετρα, την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους, την επιστημονική ενημέρωση αλλά και την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου.

 

Με πιλοτικό πεδίο εφαρμογής τα χωριά της υπαίθρου του ΝΔ Ολύμπου, το έργο προτείνει, επίσης,  την εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας για την προστασία των ΑΦΦ στο αυτοφυές τους πεδίο , την υλοποίηση συμμετοχικών βιωματικών εργαστηρίων στην Ελασσόνα , από ειδικούς πάνω στο αντικείμενο επιστήμονες, που αναλύουν το θέμα από την παραγωγή, την τυποποίηση, την προώθηση και εμπορία, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τα οποία  εμπλέκουν τους κατ’ εξοχήν διαχειριστές της γης και των εδαφών (καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), προκειμένου να αναδειχθούν προκλήσεις, προτάσεις και κυρίως  λύσεις που σχετίζονται με τις χρήσεις γης και την καλλιέργεια ΑΦΦ, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την προστασία και βελτίωση των εδαφών.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο σύγχρονος ρόλος της Κοινωνίας  των Πολιτών:

–Διαθέτουν τεράστια τεχνογνωσία και επιχειρησιακή επάρκεια

Είναι ο χώρος στον οποίο αντανακλάται ο παλμός της κοινωνίας και είναι οι ΟΚΠ οι πλέον κατάλληλες να την επηρεάσουν θετικά

Οι ΟΚΠ προέρχονται μέσα από την κοινωνία, αποτελούν κομμάτι της και εκφράζουν τις σκέψεις, ανησυχίες και οράματα της Κοινωνίας , ιδιαίτερα των ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη βάση της παραγωγικής διαδικασίας μιας χώρας

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι χώρες που έχουν παραγωγική βάση , αντέχουν περισσότερα στις δυσκολίες και τις οικονομικές κρίσεις

Μεταφέρει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στα κέντρα λήψης των Αποφάσεων

Μπορεί να φέρει τα Πανεπιστήμια και την παραγόμενη σε αυτά γνώση, κοντά στην κοινωνία και ιδιαίτερα στο παραγωγικό δυναμικό (Σεμινάρια ,ημερίδες, συνέδρια , πρακτική εφαρμογή)

Μπορεί να επηρεάσει την Κυβέρνηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση θετικά για τη δημιουργία υποστηρικτικής πολιτικής του πρωτογενούς τομέα

Με τη διεθνή δικτύωση των ΜΚΟ , μπορούν να μεταφερθούν καλές πρακτικές από χώρα σε χώρα

Υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  που αφορούν τον πρωτογενή τομέα

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Εκπαιδεύει τους  εμπλεκόμενους με τον πρωτογενή τομέα στις σύγχρονες τεχνολογίες, τους φέρνει σε επαφή με τα πανεπιστήμια ,όπου παράγεται η γνώση , τους φέρνει σε επαφή με τις εταιρίες επεξεργασίας και μεταποίησης , έτσι ώστε να μπορούν να διαθέσουν τα παραγόμενα προϊόντα.

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο , αποδεικνύοντας ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών , μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και δημοκρατικής Ευρώπης, μιας Ευρώπης που ευημερούν οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί.


 

SPEECH OF KON. SKRIAPA IN THE INTERNATIONAL PROGRAM OF THE UNIVERSITY OF THESSALY BREED

NIKOS KAZANTZAKIS

“You must become the sun to illuminate the extinguished suns of others. “There are no ideas, there are only people who carry the ideas, and they take the height of the man who carries them.”

 

RURAL DEAR AGENDA https://www.youtube.com/watch?v=jQX1qI1IY6Y

————————————————– —————————————–

Knowledge causes pain.

But I prefer the suffering of Knowledge to the bliss of Ignorance ”

Goeτte

 

Ladies and Gentlemen,

I greet you from beautiful Greece and warmly thank the University of Thessaly and Professor Mr. Katsoulas Nikos and his team, for his kind invitation to present, as much as I can, in the little time I have at my disposal, the magical world of Voluntary organizations of Civil Society and how they can positively influence and support the primary sector of the economy, which is agriculture and livestock.

 

 

 

 

I will present only some of our many actions, which indirectly support the primary sector and highlight the products produced, thus supporting producers, whether farmers or stockbreeders.

General description of Primary Sector in Greece

 

The economy of Greece and the cohesion of Greek society are fully linked to the development and progress of the primary sector”

The primary sector has an important role in the Greek economy, as it participates with 4% in GDP, twice as much as in other European countries, while together with processing, it exceeds 8% of GDP.

 

Simultaneous development of the primary sector with the other sectors, in order for the economy in the country to move forward,

 

The focus is on the food products produced.

The issue of adequacy in the production of food products from the primary sector is a matter of national sovereignty

Greece can not feel dominant if it does not ensure at least a level of competence in product production. The aim is to increase the production of the primary sector

 

There is the possibility and the invitation to every government to achieve this

..

TOTAL HOLDINGS (NATURAL PERSONS)

H HOLDERS HOLDERS 684,250

 MEN 445,831

 WOMEN 238,419

 

Sheeps 8,917,973

Goats 3,944,691

Pigs 705,736 (103,622 for animal breeding)

Social Partners

I should mention that in Greece, but also I believe around the world, there are four major social pillars

• Public and public investments

• Private Economy,

•               Universities,

•               Civil society

We understand, then, that Civil Society, through the collectives it develops, can and must be a reliable social partner, because it expresses the whole society, which has the right to have an opinion, on any issue that concerns it.

Civil society should not simply follow developments, but try to shape them with dignity and perseverance, for the benefit of citizens.

Civil Society Organizations in Greece (NGOs, Collectivities, Social Enterprises)

 

The concept of “Civil Society” in Greece appears after the year 1974 and is the main component for the creation of a current of change, which together with volunteering lead to the defense of the modern Republic and the collective rights of citizens.

 

 A tool of expression and action of civil society is the existence of non-governmental organizations, the well-known NGOs, with a central core of voluntary actions.

Ελλάδα In Greece, the first Non-Governmental Organizations were created in the early 80’s and essentially volunteering changes its form and from its classic altruistic mood it turns into a more structured action of securing social rights and offering help.

 Nowadays, non-governmental organizations include many fields of action and are mainly categorized into the following main categories:

 

 1. Environmental – Ecoprotection

2. Social – Cultural

3. Humanitarian

 

 In each scope the non-governmental organizations, either in the form of an institution. civic / non-profit company, unions or associations base their action on the voluntary offer of their members.

 

There are about 15,000 Civil Society Organizations in Greece.

Many of them with their actions support the primary sector, but very few do this systematically.

This task has, of course, been undertaken by the central government and, to a lesser extent, the local government of the first and second degree.

Civil Society Organizations, indirectly, support with their actions the operation of the primary sector and the people involved with it.

Development of Social Economy in Greece

 

A very interesting sector of the economy that can help the development of the primary sector is the development of the so-called social economy.

The Social Economy is mainly developed in the region, where the public or private sector is not interested in being active.

Social Enterprises at European level develop 10% of business activity, while in Greece only 2%.

We all realize, then, that there is huge potential for growth in the Social Economy sector and that this will result in the creation of hundreds of thousands of jobs.

 The Development Role of Civil Society Organizations and Primary Sector

 

Today, many organizations in Greece have developed excellent activities which, more and more, support the primary sector, since their main areas of action favor the development of the primary sector.

Small or large events related to culture, environment, social economy, sustainable development and so much more, favor the primary sector in many ways.

For example, when NGOs develop actions to protect against Climate Change, they indirectly help the primary sector, which will grow in a healthier and more protected environment.

In cultural activities, NGOs create mobility, gather a very large audience, create consumption, highlight local products, highlight destinations and therefore generate income for local communities, which are mainly rural.

 

Nowadays, modern NGOs have been set up to take advantage of national and European programs and thus support the primary sector, through training and skills, entrepreneurship and start-ups, especially for young people. and of course with the ability to intervene at the institutional level to set up support mechanisms for the primary sector.

ü  THE CASE STUDY OF “PERREVIA” NETWORK

Perrevia Network  is a contemporary Global Federation of 70 Associations (NGOs) in the Municipality
of Elassona and founded thirteen (13) years ago. ( 19/5/2007),
It works as a second-level non-governmental organization, based in the town of Elassona, located at the foot of the mythical
Olympus, the worldwide know mountain, in the Prefecture of Larissa, Region of Thessaly (Greece).
We belong to the Cultural Bodies that are registered in the Register of the Ministry of Culture of Greece .

 

The “PERRAIVIA” Network represents Greece as a member of the famous European Network EUROPA NOSTRA, which cooperates with the European Commission in shaping the Policy of the future for Culture and the Environment, but also of the ALDA Network.


The main pillars of its activities are Culture, Environment, Youth, Social Solidarity, Arts and Literature, Sustainable Development, Protection of Human Rights,emigrants, refuges, Fight against Poverty, Inter-cultural Cooperation and International Partnership.
It is recognized as an innovative pioneer network in the field of NGOs and it is often invited ,at whole Greece and Europe ,to support others in networking and cooperation between non-governmental actors.
In its big family belong NGO’s all over the world (USA, Canada, Australia, Europe, etc.) and the Bord is consisted with high level education scientists ,who decide and plan the future actions.
Civil society
Perrevia Network” is the creation of certain organizations of civil society, in order to foster cooperation and networking, not only within the Greek context, but also at European level, seeking for partnership, mutual respect and solidarity among peoples, for a Europe of justice, equality, cohesion and growth.

The Network “PERREVIA” features 150 scientists of all disciplines, in order to be able to cover all scientific needs, in all the pillars of action. Has set up scientific project groups, coordinators of which  are eminent scientists. Perrevia has management adequacy implementation of national and European Programs.

 

Designs and implements: National and European Programs,  Scientific Conferences, Seminars, Social Economy Laboratories, environmental activities (seminars, experiential workshops, consulting, etc.), multi-day events throughout Greece, great concerts with , but also large orchestras and choirs from Greece and abroad, prepares and presents TV shows, documentaries, actively participates in the Social Consultation at the level of Municipalities and Regions, collaborates with other Networks, Universities, Institutions and people of Letters and Arts throughout the world.

 

 

Port of Thessaloniki -2009

 The echo of a great and great initiative taken by the Network “PERRAIVIA” for the organization of the Two-Day Culture entitled “OLYMPUS-ELASSONA-ROUTES” on 9 and 10 May ’09, in a beautiful place in the Port, where the cultural heart of the co-capital beats.

 It was a great effort and a great collaboration of dozens of organizations of Elassona and Abroad, coordinated by the Network “PERRAIVIA”, which provided the opportunity to present the cultural heritage of the region, its excellent human resources and its development dynamic, since it is located on the slopes of the mythical mountain, Olympus and has a rich natural environment.

 Thousands of visitors came to the Port to get to know the province of Elassona, through the activities of cultural associations and local government organizations, in a two-day program of events, which had the character of promoting the culture of the region, the environment, local flavors, sounds and colors of Thessaly Olympus.

 

. Presentation of local products and flavors

Σημαν An important approach on the part of the “PERRAIVIA” Network, was the presentation of all the local products of Elassona, which are not only with a Designation of Origin, but are famous for their excellent quality. A constant effort of the Network is the promotion of local products, as this increases their demand in new markets and creates better living conditions in the region. For this reason, the “FETA ELASSONAS”, the Lamb-Goat of Elassona from the Animal Husbandry Association of Elassona, the fine Organic Wines from the slopes of Olympus of the ELASSONA WINERY – Lolas – Fitas were presented in the best way

 

and the unique in Greece Potamias cigars “DOMENICO” (for which the presentation of their preparation was made live)

 2011 Vellideio Conference Center

 CONFERENCE CENTER “I. VELLIDIS “- THESSALONIKI –

 SUNDAY-OCTOBER 9, 2011

The largest Conference Center in Greece, “I. VELLIDIS “in the heart of Thessaloniki, which was flooded by thousands of visitors and shone with culture, art, colors, quality, wonderful products, music and incredible dance groups from the area of ​​the Municipality of Elassona ..

This is a great systematic effort of the “PERRAIVIA” Network, which aimed to highlight, through very careful events, the strong points of the Elassona area and to create and for this reason, a development dynamic, which is so much needed, this wonderful locus.

The presence of the Association of Livestock Breeders of the Municipality of Elassona was important, which presented exquisite livestock products, ie ARNAKI – KATSIKAKI ELASSONA which were offered to the thousands of visitors of “I. VELLIDIS”, products that are the only ones of their kind in Greece. , the European Certification of Product Quality of Nominal Origin

 2014 Social Economy Conferences

Το Very positive is the result from the organization of the 6th Conference of Voluntary Organizations of Thessaly, on Saturday, March 15, 2014 at the Hotel IMPERIAL LARISSA entitled: “THESSALY – EUROPE 2014-2024: Local Government, Social Economy and Development – Economy Region-The role of Cultural Heritage in the Development Dynamics of Thessaly “, with the presence of hundreds of delegates from Thessaly and neighboring Regions.

 “Civil society could not remain indifferent, in the enormous crisis that plagues the country and demands transparency, meritocracy and the proper use of resources.

 Civil Society Organizations, which are now characterized by very high know-how and responsibility, through the signing of Cooperation Agreements with the Local Government A ‘and B’ degree, can make the greatest contribution to the development of the 3rd Pillar of the Economy, the so-called Social Economy. They can jointly envision and plan the Future of Thessaly and Greece of Culture, Development, Innovation and the European perspective, with absolute dignity and extroversion “.

 2015 Two-day Regional Development Conference-Pertouli, Trikala

All roads led to the beginning of June 2015, in Pertouli, Trikala, where the NGO Network of Thessaly organized an innovative and completely successful, OPEN to all, Two-Day Round Table (June 6 and 7) concerning the formulation of development policies of our Mountainous , on: “Mountain Development Policies-Climate Change -Local Community Responses to the Crisis” and was attended by hundreds of delegates (over 240).

 

The restart of the Economy by the Region

 

One of the main conclusions of the two-day work was that the restart of the Greek economy and the coveted development of the country can and should start from the Region and the primary sector, which lags so far behind in Greece, from wrong policies of the past, which deserted the countryside. , reduced the country’s adequacy in basic goods and dramatically increased unemployment exacerbated by the crisis.

 

Twenty university professors and dozens of representatives of Civil Society, technocrats and successful local authorities, transferred their experience, knowledge and good practices to local bodies, not only in the Regional Unit of Trikala, but also in Thessaly, to politicians and other elected officials. were all called upon without exception, so as to be able to formulate development policies of the region, which has the potential to contribute to tackling the crisis.

 2016 Alternative Tourism Conference – Volos

(Financial Tools, tourist packages – agritourism)

 

With great success and with hundreds of delegates from all over Greece, the work of the two-day Conference on Alternative Tourism, organized by the Network “PERRAIVIA” in Volos and Pelion, was completed on Saturday 10 and Sunday 11 December 2016 (Hotel Volos Palace)

 

 

All those interested or involved in Alternative Tourism, from Magnesia, but also from all over Thessaly (Hoteliers, alternative tourism companies, Institutions, Associations, chambers, cooperatives, young entrepreneurs, museums, etc.) were invited and participated in this Conference. took an active part in it, either by presenting their actions, or by participating in the formulation of policies for the next day, through their interventions at the Conference.

The purpose of this Conference was to highlight Thessaly and especially Magnesia and Pelion, as a favorite destination of Alternative and quality tourism, of high standards, since there are all those possibilities for it, but through specific policies.

 

Important speakers (university, tourism people, experts in promoting tourism products in the global market, institutional actors and experienced representatives of Civil Society), presented the current trends of the global market in the dynamic field of Alternative Tourism.

 

It is worth noting that the participants had the opportunity to learn about the alternative tourism companies operating in Magnesia in the special STAND set up especially for them and to get to know the unique local products from women cooperatives and local producers who offered the products. to the delegates.

2016 Renewable Energy Sources – Larissa

The future of the country is mild forms and energy savings

Thessaly has huge dynamics and prospects for self-sufficiency

Hundreds of Scientists and elected officials from all over Thessaly participated in the work

 

“Society needs the rational management of energy resources”, it was pointed out during the conference organized on the topic of renewable energy sources and the sustainable development of the place and was attended by over one hundred and fifty (150) elected and specialized scientists from all over Thessaly. who showed strong interest in the big issue of RES.

The day was organized by the “Perravia” Network

What they particularly emphasized was the possibility of developing Social Entrepreneurship in the field of RES and the creation of thousands of new jobs for young scientists, who are now forced to leave for other countries.

 2016-2017 RURAL DEAR AGENDA – University of Thessaly (Development Education of Rural Areas)

RURAL DEAR AGENDA  https://www.youtube.com/watch?v=EiBV7QhmGyw

 

Start of implementation of a European Program

for the Development Education of Rural Areas

An important collaboration of the University of Thessaly

with Civil Society Organizations from all over Thessaly

 

 

 

 

 

Significant cooperation agreements were signed between the Research Committee of the University of Thessaly and active Civil Society Institutions of Thessaly (“PERRAIVIA” Network), in the framework of the project entitled: “Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union” funded by the European Commission

 

It is noted that the participating Bodies implemented a part of the Rural DEAR Agenda-Europe Aid Program of the European Union, in which partners from many European countries participate (Coordinating Body from Spain) which seeks to raise public awareness about development barriers and to promote of Development Education (SA) at European Union level.

 

Development Education (AE) contributes to the eradication of poverty and the promotion of sustainable development through public awareness and through educational approaches and activities based on the values ​​of human rights, social responsibility, gender equality and a sense that we belong to a world, to the ideas and understanding of inequalities in human living conditions and the efforts to overcome such inequalities, and to participate in democratic actions that influence social, economic, political or environmental situations that affect poverty and sustainable development .

 

The main purpose was to carry out Development Education and public awareness actions in rural areas of the Region of Thessaly.

The Civil Society Organizations, not only in Thessaly, but also in all of Greece, carry out work, through their actions, concerning the development education of the inhabitants and their awareness on major social and environmental issues.

Through cultural or environmental activities, various workshops, theater, poetry, music, activities for the Young Generation, vulnerable groups, science, the elderly, poverty, unemployment and so much more, contribute to raising public awareness of major social issues and contribute to the development education (AE) of local communities.

2017-2019 Karla School Project of the GREEN FUND

(Seminars for farmers and stockbreeders on Climate Change, Environmental Protection and Biodiversity)

 

Significant were the results of a particularly important project, concerning Lake Carla, entitled “Information, education and training of young scientists, farmers and educators for the protection and conservation of biodiversity -” KarlaSchool “, funded by the” Green Fund ” (RIS).

KarlaSchool has come to an end with excellent results, highlighting Lake Carla throughout Greece, Europe and all continents, proving that close cooperation between serious Institutions, with significant scientific background, leads to progress and development, not only of science , but also society, contributing, at the same time, to the country’s exit from the crisis.

 

From the cooperation of so many Institutions and specialized scientists, for the study of the ecosystem of Lake Carla, arose the perspective but also the need to form a proper business development planning by the competent Institutions, to utilize the development potential of the lake, but primarily as a development project for Thessaly and Greece.

.

It is worth noting that the implementation of the KarlaSchool project has aroused pan-Hellenic, but also European interest (recently visited the area by EuroNews etc.), for its innovation, seriousness and effectiveness, its philosophy was presented to all European citizens, as a good practice of informing, educating and raising awareness of large groups of the local population, while it will be a point of reference, scientific discussions and reflections, for the next, at least, four years, having a positive impact on both science and local communities.

 2011-2021 Classic Car Rally

The Network “PERRAIVIA” instituted for Greece, the famous Historical Olympus Rally

 

Dozens of classic antique cars flood Thessaly every year, creating a retro setting of other eras, participating in an institution that from the first moment “stole” the hearts of all fanatical classic car drivers, who every year travel from far away to receive take part in this unique race.

 

Antique Classic Car Rally has millions of friends all over the world and gathers the interest of the public and the media, where they take place, highlighting the destinations.

 

For this reason, The Historic Rally of Olympian Gods, which has as its center and reference point Elassona (seat of the Network “Perravia”), the mythical Olympus and Thessaly,, changes its routes every year, so that the whole of Thessaly, but also the neighboring Regions to be included in its routes, with the result that its fanatical, now, friends, know the beautiful destinations of Thessaly and Greece, their culture, the archeological sites, the unique local products and the hospitable inhabitants of the Greek countryside, who every year welcome the Greek and foreign crews with special love.

 

This is not only a rare sporting event, but, above all, a cultural, environmental and tourist event,

Organization of Conferences on important issues of the primary sector

LEADER Program – Training and information for farmers and stockbreeders – Digital skills

 

Ø  Agrotourism- Promotion

 

Ø  Climate Change and Primary Sector

 

Ø  Financial Tools

 

Ø  Cultivation techniques

 

Ø  Informing Farmers and Livestock Breeders on modern developments

 

Ø  Cultural Heritage Digitization Conferences – Development of Cultural Tourism

2021-2023- OLYMPUS + Aromatic and Medicinal Plants of Olympus – Climate Change

 

The project proposed by the “Perravia” Network and approved by the Green Fund, is an interdisciplinary approach to the sustainable management of natural and agricultural resources of SW Olympus, focusing on the protection of Aromatic and Medicinal Plants, which grow freely in the wild. of the world monument of nature, Olympus and their protection, but also the protection of the mountain, in view of the emerging climate change and the extreme weather phenomena.

 

The aim of the project is to highlight to the general public the importance of soil for the production of Aromatic-Medicinal Plants at high altitudes, the adaptation and mitigation of the effects of climate change on their cultivation, scientific information and their value in life and human health.

 

With a pilot field of application in the rural villages of SW Olympus, the project also proposes the elaboration of interdisciplinary research for the protection of Aromatic and Medicinal Plants in their native field, the implementation of participatory experiential workshops in Elassona, by experts in the field, analyzing the issue from production, standardization, promotion and marketing, to the final consumer, involving the predominant land and soil managers (cultivators, producers, agronomists, entrepreneurs in the primary and secondary sectors), in order to to highlight challenges, proposals and mainly solutions related to land use and the cultivation of Aromatic and Medicinal Plants, sustainable agricultural production and the protection and improvement of soils.

CONCLUSION

The modern role of Civil Society

– They have huge know-how and operational competence

It is the place where the pulse of the society is reflected and the CSOs are the most suitable to influence it positively

CSOs come from within society, are part of it and express the thoughts, concerns and visions of the Society, especially of the sensitive and vulnerable groups of the population

We believe that the primary sector is the basis of a country’s productive process

It is historically proven that countries with a productive base are more resilient to difficulties and economic crises

It transfers the problems of the primary sector to the decision-making centers

It can bring the Universities and the knowledge produced in them, close to the society and especially to the productive potential (Seminars, workshops, conferences, practical application)

It can positively influence the Government or the local self-government for the creation of a supportive policy of the primary sector

With the international networking of NGOs, good practices can be transferred from country to country

Implementation of national and European programs related to the primary sector

Creating new jobs

It trains those involved with the primary sector in modern technologies, brings them in contact with the universities where knowledge is produced, brings them in contact with the processing and processing companies, so that they can sell the products produced.

The PERRAIVIA Network is an excellent example of good practice at European level, proving that CSOs can contribute to a fairer and more democratic Europe, a Europe that is prosperous for people and not for numbers.