Σκαρφαλωμένοι στα βράχια σε υψόμετρο 850 μ. στα περίφημα “Ασκηταριά” Πυθίου στο ΝΔ Όλυμπο!!Τελικά είναι εμπειρία να συνεργάζεσαι με την εξαίρετη δημοσιογράφο της ΕΡΤ κ. Κων/να Θεοχαρούλη, για να παρουσιάσεις, μέσω του δημόσιου καναλιού, την αξία και τη μεγάλη σημασία του έργου ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ,που υλοποιείται στην περιοχή των Ασκηταριών του Πυθίου, με τη χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , ως CASE STUDY.
Φορείς υλοποίησης: ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ (Συντονιστής εταίρος), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη και ΕυρωπαΙκό Ινστιτούτο Πολιτιμσού, Περιβάλλοντος και Επιστημών! Μια δυνατή ομάδα που γράφει ιστορία και φυσικά το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” ,δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει μια τόσο σοβαρή προσπάθεια, που αφορά τον Ελληνικό Πολιτισμό στο σύνολό του !
Κα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε θερμά και μέσα από σένα , την ΕΡΤ , που τόσο επάξια εκπροσωπείς !! Εύγε!!!
Ένα Έργο χρήσιμο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Κλιματική Μνημοσύνη», που  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και υλοποιείται από την ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος»(Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Για τον λόγο αυτό το διήμερο 27-28 Απριλίου 2022 , έγιναν σημαντικές μετρήσεις   από τον Διευθυντή του θεσμοθετημένου εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών και Μεθοδολογιών Διάγνωσης και προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητή κ. Θεόδωρο Γκανέτσο στα «Βυζαντινά Ασκηταριά» του Πυθίου Ελασσόνας, με σκοπό να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σε αυτά και να προταθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συντήρησης, καταγραφής και ανάδειξής τους, με την έγκριση και τη συνεργασία της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Οι παραπάνω εργασίες, υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 4 του Έργου, που αφορά τη δημιουργία  Οδηγού Προληπτικής Συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής για : α) υπαίθριες τοιχογραφίες, β) μουσικά όργανα σε μουσεία και πίνακες ζωγραφικής και θα δημιουργηθεί από ειδικούς επιστήμονες , με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Θεόδωρο  Γκανέτσο και διευθυντή ενός  πολύ εξειδικευμένου Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  που χρησιμοποιεί φορητές Μη Καταστροφικές συσκευές στην μελέτη, καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.

Οι Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της Δράσης αυτής είναι η «Πήλιον Όρος» (Συντονιστής του έργου)  και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος και Επιστημών, που εργάζονται συστηματικά για τη δημιουργία Οδηγού Προληπτικής Συντήρησης, που θα χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα ,αλλά και το εξωτερικό, για την μείωση  των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στα πολιτιστικά αγαθά.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο  του έργου θα παραχθεί  οπτικοακουστικό υλικό  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους  επιστήμονες, θα γίνει προμήθεια  εξοπλισμού για τις in-situ μετρήσεις , καταγραφή του βαθμού γνώσεων των επαγγελματιών του πολιτισμού και του κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, δημιουργία οδηγού προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων, ενημερωτικών-βιωματικών εργαστηρίων  και Summer  School σε νέους επιστήμονες για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος σημειώνεται ότι το έργο «Κλιματική Μνημοσύνη» υλοποιείται για το χρονικό διάστημα από 1/9/2021 έως 28/2/2023 και εξελίσσεται στους Νομούς Λάρισας και Τρικάλων.

Πληροφορίες:   https://klimatiki-mnimosini.gr/