Μεγάλη τιμή και καταξίωση για το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Βραβεύτηκε και  φέτος με  το βραβείο BRAVO  Sustainability Dialogue & Awards 2023

Κρίθηκαν με άριστα οι πρωτοβουλίες του για τη  δημιουργία της Ελλάδας του Μέλλοντος

Για μια ακόμα φορά , το Δίκτυο «Περραιβία», που είναι η Ομοσπονδία των Συλλόγων της πρώην επαρχίας Ελασσόνας, με έδρα την Ελασσόνα, βραβεύτηκε  μέσα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, που υλοποιεί το Quality Net Foundation, για μια ακόμα πρωτοβουλία του που αφορά τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Για τον λόγο αυτό παραβρέθηκε  ο πρόεδρός του Κώστας Σκριάπας και ο υπεύθυνος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  Αθανάσιος Γκόλτσιος, για να παραλάβουν το βραβείο, σε μια πανηγυρική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Quality Net Foundation στο Μουσείο «Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή», στην Αθήνα, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, με την παρουσία εκατοντάδων στελεχών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών , την επιστημονικής κοινότητας και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είχε βραβευτεί και πάλι με τα Βραβεία Bravo 2019,  γιατί οι δράσεις του συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Μέλλοντος και ειδικότερα για  την πρωτοβουλία του να θεσμοθετήσει για την Ελλάδα και να διοργανώσει τα περίφημα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με τη συνεργασία Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

 

Φέτος, ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2023 , γιορτάζει τα 14 χρόνια του, με περισσότερες από 230  πρωτοβουλίες από το κοινό των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η ανάδειξη των πρωτοβουλιών γίνονται έγιναν από επιτροπές αξιολόγησης, τις οποίες αποτελούν 72 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών, θεσμικών και επιχειρηματικών  Φορέων και από την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 20.000 Ενεργών Πολιτών, που αναδεικνύουν κάθε χρόνο τις καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

 

Το Δίκτυο «Περραιβία» προετοιμάζει του επιστήμονες του Αύριο

Η πρωτοβουλία του Δικτύου «Περραιβία» που βραβεύτηκε το 2023 έχει  τίτλο «Δημιουργία επιστημόνων του Μέλλοντος για τη διάσωση και  ανάδειξη του Ελληνικού  Πολιτισμού με μη καταστροφικές τεχνικές» , που το Δίκτυο υλοποίησε  τα τελευταία χρόνια σε πολλές πόλεις της χώρας, όπως Ρόδος, Σύρος, Αταλάντη, Λάρισα, Τήνος, Τρίκαλα κ.ά. και υπηρετεί τον παγκόσμιο στόχο «Δημιουργία Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων».

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το   Δίκτυο «Περραιβία», συνεργάστηκε  με το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη-Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων-Διευθυντής ο Καθηγητής Θεόδ. Γκανέτσος- Πανεπιστήμιο  Δυτικής Αττικής  και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού , Περιβάλλοντος και Επιστημών και  διοργάνωσαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δωρεάν  στοχευμένα  σεμινάρια/Εργαστήρια, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και πολλών Περιφερειών σε  όλη τη χώρα,  προκειμένου  να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα διάσωσης και συντήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με μη καταστροφικές τεχνικές.

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονίσουμε ότι τις εκπαιδεύσεις αυτές, τις παρακολούθησαν εκατοντάδες επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και στελέχη των Εφορειών Αρχαιοτήτων απ’ όλη τη χώρα , τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιήσουν εξοπλισμό, που, ήδη, έχουν προμηθευτεί και φυσικά να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις από τα Σεμινάρια-Εργαστήρια.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη-Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων-Διευθυντής ο Καθηγητής Θεόδ. Γκανέτσος), διοργάνωσε, με απόλυτη επιτυχία, τον Σεπτέμβριο 2020 το 7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Πρόεδρος ο οικονομολόγος Κώστας Σκριάπας) ,είναι Μέλος της Europa Nostra και αποτελεί Πρότυπο Καλών Πρακτικών στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, σε όλη την Ευρώπη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί στο χώρο του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και των Επιστημών.

Επίσης, οι παραπάνω Φορείς , μαζί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου , έχουν θεσμοθετήσει και διοργανώνουν για την Ελλάδα, τα περίφημα  Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ( το 5ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  στη Λάρισα στις 6-9 Μαρτίου 2024).

 

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» :Ένας Εθελοντικός Οργανισμός- Πρότυπο

Το Δίκτυο «Περραιβία» αποτελεί εκπρόσωπο της Ελλάδας, μαζί με την ΕΛΛΕΤ, στο περίφημο Ευρωπαϊκό Δίκτυο  Φορέων από όλη την Ευρώπη  Europa Nostra, που υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαμόρφωση των πολιτικών των επόμενων δεκαετιών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, ενώ ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ALDA.

 

Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” είναι ο Πολιτισμός ,το Περιβάλλον ,η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία ,η Βιώσιμη Ανάπτυξη , η Τουριστική Προβολή και η δημιουργία Branding  ,οι Επιστήμες , οι Τέχνες και τα Γράμματα ,τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , η Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών λαών ,αλλά και όλου του κόσμου .

Ο Πρόεδρος του Δικτύου ‘Περραιβία’  Κώστας Σκριάπας  και οι Αντιπρόεδροί του Θωμάς Αστερίου και Κώστας Φουρκιώτης, τονίζουν  ότι: « με την υλοποίηση εξειδικευμένων και πρωτοπόρων εκπαιδεύσεων, υπό την αιγίδα, μάλιστα, του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνεργασία Δήμων και Περιφερειών,  ενδυναμώνεται  το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, στην μελέτη, καταγραφή, ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη των αγαθών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με Μη Καταστροφικές Τεχνικές, ενημερώνεται για τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιοποίησης και καθιστά τις περιφέρειες της χώρας θερμοκοιτίδες  που στηρίζουν τις Επιστήμες, προάγουν την επιστημονική γνώση, διασυνδέουν  την περιφέρεια  με τα κέντρα των εξελίξεων στην Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εργάζονται για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου σε όλη την Επικράτεια  (άυλου και υλικού) και τις μετατρέπουν σε  έναν ελκυστικό προορισμό Πολιτιστικού Τουρισμού, πέρα από τα μέχρι σήμερα γνωστά μνημεία.

Η καινοτομία βρίσκεται στην μεταφορά συμπυκνωμένων γνώσεων από το Πανεπιστήμιο προς την πρώτη γραμμή ,στην εκπαίδευση επιστημόνων σε τέτοιες τεχνολογίες, που οδηγεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφέρεια της Ελλάδας και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται επισκεψιμότητα  , αναπτύσσεται επιχειρηματικότητα και δημιουργείται εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα».