Λαμπρές μέρες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Η καρδιά του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, το διάστημα  23 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2023,  θα χτυπήσει δυνατά  στη Λεμεσό

 Εθνικής και ιστορικής σημασίας συνεργασίες του ΤΕΠΑΚ

 

Λαμπρές μέρες θα ζήσει η Κύπρος , αφού την ερχόμενη εβδομάδα ,23-27 Οκτωβρίου 2023 , το Εργαστήριο Ψηφιακής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο φιλοξενεί τις Έδρες ΟΥΝΕΣΚΟ και Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτισμικής Κληρονομιάς, διοργανώνει θερινό εκπαιδευτικό σχολείο με θέμα:

«Επαναπροσδιορισμός της τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην μεταβατική εποχή του Ψηφιακού Σύμπαντος»-https://erachair-dch.eu/…/in-person-era-chair…/

και ταυτόχρονα υπογράφεται ένα σημαντικό, όσο και εθνικής σημασίας, Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου (Ε.Ε.Κ.Α.), ενώπιον των πρυτανικών αρχών του ΤΕΠΑΚ, εκπροσώπων της Κυπριακής Πολιτείας (Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, Αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού κ.ά.), διπλωματών, του Δήμου Λεμεσού και παγκόσμιων επιστημονικών Φορέων.

Σημαντικοί επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης στην Κύπρο για το Summer School

Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται στην Κύπρο ένα τόσο εντατικό, πρακτικής κατεύθυνσης εκπαιδευτικό σχολείο, στο οποίο θα γίνουν διαλέξεις, σεμινάρια και πρακτική άσκηση από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Πρόκειται για μία εβδομάδα εντατικής εξάσκησης και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων που έχουν σχέση με την ολιστική ψηφιακή τεκμηρίωση χώρων, μνημείων και μουσειακών αντικειμένων.

Επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς με αναφορά στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τις τεχνολογικές, ψηφιακές εξελίξεις.

Το Θερινό σχολείο του Εργαστηρίου της Ψηφιακής Πολιτισμικής Κληρονομιάς είναι μία μοναδική ευκαιρία για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα Πολιτισμικής Κληρονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έργου του ΤΕΠΑΚ, στο πρόγραμμα της εκδήλωσης και στο ενημερωτικό φυλλάδιο της εκδήλωσης.

Πρόγραμμα Summer School:https://erachair-dch.eu/…/SummerSchool2023_BOOKLET_v10…

Ενημερωτικό Φυλλάδιο: https://erachair-dch.eu/…/SummerSchoolBrochure2023-4.pdf

Αυτή η εκδήλωση θα λάβει χώρα από τις 23 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2023, στο Ξενοδοχείο «Πεύκος» στη Λεμεσό, το οποίο προσφέρει ειδικές τιμές για διαμονή στους συμμετέχοντες,

με τον κωδικό «Mnemosyne Summer school 2023” με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@pefkoshotel.com.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και γίνονται μέσω αυτού του συνδέσμου. https://unescochair-dch.net/3EHsVm8

Το συγκεκριμένο  Θερινό Σχολείο συγκεντρώνει διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς ειδικούς στον τομέα του Ψηφιακού Πολιτισμού, εστιάζοντας στην ολιστική τεκμηρίωση, διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς –

Η  Μεθοδολογία MnemosyneMemory Twin

 Σύμφωνα με τη σύσταση της ΕΕ για έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά και τα πρότυπα που ορίζεται από την UNESCO, το ICOMOS και το ICOM, η εκδήλωση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της γνώσης και της ψηφιακής γνώσης των συμμετεχόντων

δεξιότητες μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργατικής εργασίας, της ενίσχυσης και της ενίσχυσης της διεπιστημονικής συνεργασίες και διαπανεπιστημιακή δικτύωση.

Το Θερινό Σχολείο θα εξετάσει θέματα όπως:

  • ο εγκάρσιος ρόλος του ψηφιακού πολιτισμού για την αειφόρο ανάπτυξη
  • μέθοδοι προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας
  • κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικές μέσω της προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας
  • Παγκόσμια ιθαγένεια και τεχνολογικά περιβάλλοντα για την ανθρωπότητα και τη Μνήμη του παρελθόντος.

Αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερομένων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής και την ικανότητα των διοργανωτών του Summer School για αναγνώριση, καταγραφή, προστασία και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, θα παρουσιαστούν τα παραπάνω θέματα  στους συμμετέχοντες, επιτρέποντας την ενεργή συμμετοχή των κοινοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το H2020 Framework της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθ. 810857).

Υπογραφή εθνικής σημασίας Συμφώνου Συνεργασίας με την ΕΕΚΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο διακρίνεται από την απόλυτη εξωστρέφεια και το συνδέουν συνεργασίες με Φορείς σε όλο τον κόσμο, αφού έχει καταξιωθεί στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για τις πρωτοβουλίες του και την πρωτοπορία του σε κρίσιμους επιστημονικούς τομείς, όπως είναι η Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ανθρώπου, πριν από την έναρξη του Summer School, την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, θα υπογραφεί ένα ,εθνικής σημασίας ,πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ  (πρύτανης ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Ζαφείρης) με την Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου (Ε.Ε.Κ.Α.- Πρόεδρος κ. Μιχάλης Τζιώρτας).

Μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, τα δύο μέρη  συμφωνούν και αποδέχονται να διευρύνουν την μεταξύ τους  επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και άλλη συνεργασία , στους παρακάτω τομείς:

  1. Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
  2. Συνέργειες σε θέματα ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
  3. Συμβουλευτικές- επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
  4. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των κατεχόμενων κοινοτήτων
  5. Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους

Το ΤΕΠΑΚ παγκόσμιο σημείο αναφοράς

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το ΤΕΠΑΚ , τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την εξωστρέφειά του και έχει επιτύχει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2018 ανατέθηκε, μια-παγκόσμιας σημασίας-αρμοδιότητα, στο  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Διευθυντής  ο Dr Μαρίνος Ιωαννίδης), που φιλοξενεί, ήδη, την Έδρα UNESCO, μετά από μια ιδιαίτερα επίπονη και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία ,με δεκάδες άλλους υποψήφιους Φορείς απ’ όλη την Ευρώπη και  επιλέχθηκε, για να του δοθεί η μια και μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου  Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Research Area-ERA Chair).

 

Κατά συνέπεια, για έναν ακόμα σημαντικό λόγο, με τη σφραγίδα αυτή τη φορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η  καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  χτυπάει  δυνατά  από την Λεμεσό της Κύπρου, αφού στο πρωτοπόρο  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, εμπιστεύονται τις εξελίξεις της Ψηφιοποίησης, σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο ο ΟΗΕ/UNESCO , όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Μεγάλες πρωτοβουλίες που δημιουργούν την Ευρώπη του Μέλλοντος

 

Το  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ/Έδρα UNESCO/EU ERA Chair , στα πλαίσια των υποχρεώσεών του προς  την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που οδηγούν την εξέλιξη της επιστήμης.

Για τον λόγο αυτό διοργανώνει υψηλού επιπέδου διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις με επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο, στρογγυλές τράπεζες, εργαστήρια,  προωθεί τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας –Κύπρου, σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, όπως επίσης και με τις χώρες της Ευρώπης, της Ανατολικής  Μεσογείου και της Αραβικής Χερσονήσου.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που το έχουν καθιερώσει στην παγκόσμια συνείδηση είναι η  διοργάνωση των Ευρω-μεσογειακών Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EuroMed), που συγκεντρώνουν κάθε δύο χρόνια στην Κύπρο, εκατοντάδες διακεκριμένους επιστήμονες από πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και από τις πέντε (5) ηπείρους, όπως,  επίσης, ,είναι ένας από τους βασικούς διοργανωτές των Πανελληνίων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2015,2017,2019,2021,…), που τελούν υπό την Αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολλών Ελληνικών Υπουργείων και παγκόσμιων επιστημονικών οργανισμών, έγιναν θεσμός για την Ελλάδα, διοργανώνονται κάθε δυο χρόνια και αποτελούν τη μεγάλη συνάντηση Κυπρίων και Ελλήνων, από όλο τον κόσμο, για τον Πολιτισμό, μαζί με το Πανεπισ΄τημιο Δυτικής Αττικής και το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”.

Για την Έδρα UNESCO του  ΤΕΠΑΚ

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Dr  Μαρίνος Ιωαννίδης