ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Λίμνη Κάρλα πεδίο εκπαίδευσης νέων επιστημόνων από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας
Δωρεάν Εκπαίδευση για την προστασία της Βιοποικιλότητας της Λίμνης Κάρλας
Στα πλαίσια καινοτόμου Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: “KarlaSchool”

Άνοιξαν οι Δηλώσεις Συμμετοχής για το Θερινό Σχολείο ( Summer School) για νέους επιστήμονες

Τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: 31 Μαΐου 2018.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού ανακοινώνει την έναρξη της Περιόδου Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για το Θερινό Σχολείο (Summer School) για νέους επιστήμονες.
Αποτελεί τη 2η Δράση του Έργου «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου.
Οι Δηλώσεις Συμμετοχές είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.karlaschool.gr/summer-school/dilwsi-symmetoxis/

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.
Θα επιλεγούν εκπαιδευόμενοι επιστημών σχετικών με το περιβάλλον, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ταχύρρυθμο κύκλο κατάρτισης επτά ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσουν την Προστατευόμενη Περιοχή και τα έργα επανασύστασης της λίμνης Κάρλας, τα είδη πανίδας και χλωρίδας και τις απειλές/πιέσεις που αυτά δέχονται, θα διδαχθούν μεθόδους καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών, μεθόδους δειγματοληψίας ποιότητας νερού, διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ θα γνωρίσουν την πολιτιστική και ιστορική αξία της Περιοχής.

Το Summer School:
• απευθύνεται σε νέους επιστήμονες (απόφοιτους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) σχετικών με το περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας
• θα έχει ως αριθμό συμμετεχόντων 25 άτομα
• θα διεξαχθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, στα Κανάλια, από τις 2 ως 8 Ιουλίου 2018
• θα καλύψει τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
1. Ορνιθοπανίδα
2. Ιχθυοπανίδα Εσωτερικών Υδάτων
3. Αγροτικά Οικοσυστήματα
4. Ποιότητα Νερού και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
5. Οικοτουρισμός και Ερμηνεία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι παροχές που θα προσφέρει θα είναι:
• Δωρεάν συμμετοχή εκπαιδευόμενων
• Δωρεάν καθημερινή μετακίνηση εκπαιδευόμενων από Βόλο με επιστροφή
• Δωρεάν καθημερινή σίτιση εκπαιδευόμενων

Τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: 31 Μαΐου 2018.

Πληροφορίες: url: http://www.karlaschool.gr/ ,Τηλ.:2428073993

Σειρά εκπαιδευτικών δράσεων μέχρι το 2019

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Φορείς υλοποίησης του καινοτόμου έργου “Karlaschool” είναι : το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”(συντονιστής) , ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειου (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.), η Εταιρεία Συμβούλων “Αργοναύτες” και το Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα – (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ) , που σχεδίασαν και διεκδίκησαν, σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, την έγκριση της παρέμβασης αυτής, θέλοντας να προσφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και σε ένα μείζον περιβαλλοντικό έργο, όπως είναι η Λίμνη Κάρλα, από την οποία η Μαγνησία και η Θεσσαλία περιμένει πολλά .

Όλοι οι εταίροι του προγράμματος πιστεύουν ότι η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων “είναι μια σημαντική δράση στο πλαίσιο του έργου “KarlaSchool” , αναδεικνύοντας το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη ,τη Λίμνη Κάρλα ,ως ένα πρότυπο πεδίο έρευνας , εκπαίδευσης επιστημόνων , περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ομαλής συμβίωσης ,όλων των εμπλεκόμενων με το οικοσύστημα της Λίμνης Κάρλας” .
Επίσης τονίζουν ότι σκοπός του έργου , που περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (Summer School, σεμινάρια, τηλε-εκπαίδευση, ντοκιμαντέρ, ημερίδες κ.ά.) και τη χρήση νέων τεχνολογιών (εφαρμογές για tablets -mobiles κλπ) είναι “η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.ά.) , για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, που λήγει τον Μάϊο 2019 “.
Επισυνάπτεται Αφίσα και Φυλλάδιο του Summer School.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους των εταίρων του Προγράμματος
Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.),
Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ -Εταιρεία Συμβούλων και
– ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ- Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα