ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15/3/2019 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15-3/15-3-2019
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένα εξαιρετικό ειδικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς
Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαρτίου 2019 στα Κανάλια Μαγνησίας

Η Λίμνη Κάρλα πεδίο έρευνας ,μελέτης και εκπαίδευσης επιστημόνων

στα πλαίσια του έργου του Πράσινου Ταμείου KARLA SCHOOL

Υλοποιείται από το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, την εταιρεία “Αργοναύτες” και το ΚΕΜΕΒΟ

Όπως είναι σε όλους μας γνωστό , η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων ,έχει εξέχοντα ρόλο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της Νέας Γενιάς και τη δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος ,την κλιματική αλλαγή ,αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων .
Για τον λόγο αυτό , στα πλαίσια του έργου “Karla School” του Πράσινου Ταμείου, που υλοποιείται από το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλας(Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.Δε.Πη.), την εταιρεία Συμβούλων “Αργοναύτες” και το ΚΕΜΕΒΟ ,σε συνεργασία με τα ΚΠΕ Μακρυνίτσας και Κισσάβου-Ελασσόνας, διοργανώνεται ένα διήμερο ειδικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας εκπαίδευσης, απ’ όλη τη Θεσσαλία ,το οποίο έχει τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΙΤΛΟΣ:
“ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜNΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2019 και ώρες 09.00-16.00 μ.μ.
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού -ΚΕΜΕΒΟ-Κανάλια Μαγνησίας
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: Πενήντα (50) άτομα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες είναι:
• Η έννοια της βιοποικιλότητας
• Ανακαλύπτοντας τα υγροτοπικά και χερσαία οικοσυστήματα (λειτουργίες, αξίες και απειλές) της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού
• Ερευνώντας και προστατεύοντας είδη χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
• Γνωριμία με εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστατευόμενες περιοχές, το πρόγραμμα του ΦΔ
• Εργασία πεδίου. Παρατηρώντας την ορνιθοπανίδα του υγροτόπου της Κάρλας
• Η φιλοσοφία και η τεχνική ενός βιωματικού προγράμματος στη Φύση
• Τεχνικές πεδίου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης- Εφαρμόζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαιδευση στα άτομα με ειδικές ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί περιβαλλοντολόγοι με μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία ,που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο, στον Φορέα Διαχ. Κάρλας, , στην ελεύθερη αγορά, στα ΚΠΕ κ.ά.
Σημειώνεται ,ότι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου θα δοθούν στους εκπαιδευόμενους χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΑΜΕΣΑ στο εκπαιδευτικό τους έργο .

Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2017» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και είναι διάρκειας 18 μηνών, από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επειδή , σκοπός των διοργανωτών είναι η εμπλοκή και η μεταφορά εκπαιδευτικών μεθόδων και γνώσεων , από τα εξειδικευμένα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας και Κισσάβου -Ελασσόνας ,από το ΚΕΜΕΒΟ , από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του σεμιναρίου χρήσιμα εργαστήρια, έτσι ώστε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά , να αποβεί χρήσιμη στο εκπαιδευτικό τους έργο

Πληροφορίες στο Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” -E-Mail: skriapask@gmail.com, fax: 24210-71200 Τηλέφ. Συνεννόησης 6974-881944 κ. Σκριάπας Κων/νος. SITE: http://www.karlaschool.gr/

Με εκτίμηση
Εκ μέρους των εταίρων του Προγράμματος
Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”
Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.),
Εταιρεία Συμβούλων ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ και
Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα – (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ)

Ο Συντονιστής Εταίρος
Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Ο Πρόεδρος
Κων. Σκριάπας
————————————————————————————————————————————
Τίτλος έργου: Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλοβρύσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool»
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις
Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος,
Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,
Yπο-μέτρο A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού
Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Δικαιούχος: Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”