ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Προκήρυξη δύο (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου /Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά


ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου,
Επιστημονικό δυναμικό που πληροί τα προσόντα της Προκήρυξης

Αξιότιμοι Συνάδελφοι ,
Με την επιστολή μας αυτή ,σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προκηρύξει δύο(2) θέσεις Υποτρόφων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και βρισκόμαστε στην αναζήτηση κάλυψης των θέσεων αυτών με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, με τους όρους και προϋποθέσεις ,όπως αυτές καθορίζονται στις δύο (2) Προκηρύξεις ,τις οποίες και σας επισυνάπτουμε .

Για το λόγο αυτό , σας παρακαλούμε θερμά για τη διάδοση των δύο συνημμένων προσκλήσεων για προσλήψεις στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νεοσυσταθείσα έδρα της UNESCO για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά στην Κύπρο στα δίκτυά σας, τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη δημοσίευσή τους στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης που διαθέτετε.

ΘΕΣΗ 1η
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT) DEPARTMENT OF ELECTRICAL and COMPUTER ENGINNERING and INFORMATICS
UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage
Full Time Marie S. Curie Early Stage Researcher Position (ESR) in the field of Enrichment of 3D volumetric data with Metadata and Semantics
ΘΕΣΗ 2η
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT)
DEPARTMENT OF ELECTRICAL and COMPUTER ENGINNERING and
INFORMATICS-
UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage
FULL TIME EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CHAIR HOLDER POSITION IN THE FIELD OF DIGITAL HERITAGE.
Με Εκτίμηση
ΓΙΑ την Έδρα UNESCO-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Dr Μαρίνος Ιωαννίδης

Cyprus University of Technology
Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics
UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage
EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage
Digital Heritage Research Laboratory
Arch. Kyprianou 31, CY 3036 Limassol, CYPRUS ,
http://www.digitalheritagelab.eu/
like & follow us:
Facebook: https://www.facebook.com/pg/dhrlabcut
Twitter: https://twitter.com/Unesco_DCH

Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy
Tel. +357-25-002020, Fax. +357-25-002899
Coordinator of the H2020-CSA Virtual Multimodal Museum (Vi-MM): Setting the Action-Plan for the EU HorizonEurope FWP on Digital Heritage
www.vi-mm.eu – https://www.facebook.com/virtualmultimodalmuseum/ and https://twitter.com/vimmuseum

Dear colleague,

We would like to ask you for the dissemination of the two attached calls for recruitment in the area of Digital Cultural Heritage at the newly established UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage in Cyprus.

Please forward the calls in your networks, email lists and post them in your social media.

1) EU ERA Chair Holder on Digital Cultural Heritage: https://goo.gl/x6pg4h

2) EU Marie S. Curie PhD Fellowship on the field of Enrichment of 3D volumetric objects with Metadata and Semantics: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/370071 (H2020 MSCA Project CHANGE-ITN: )

Thanks a lot in advance,

Best Regards,

Dr. Marinos Ioannides

Cyprus University of Technology

Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage

EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage

Digital Heritage Research Laboratory

Arch. Kyprianou 31, CY 3036 Limassol, CYPRUS ,

http://www.digitalheritagelab.eu/

like & follow us:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/dhrlabcut

Twitter: https://twitter.com/Unesco_DCH

Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy

Tel. +357-25-002020, Fax. +357-25-002899

Coordinator of the H2020-CSA Virtual Multimodal Museum (Vi-MM): Setting the Action-Plan for the EU HorizonEurope FWP on Digital Heritage

www.vi-mm.eu – https://www.facebook.com/virtualmultimodalmuseum/ and https://twitter.com/vimmuseum

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT) DEPARTMENT OF ELECTRICAL and COMPUTER ENGINNERING and INFORMATICS

UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage

Full Time Marie S. Curie Early Stage Researcher Position (ESR) in the field of

Enrichment of 3D volumetric data with Metadata and Semantics

Applications are invited from candidates who possess the necessary qualifications in order to fill one (1) full time Marie S. Curie Early Stage Researcher (ESR) Fellow Position in the newly established UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage / Digital Heritage Research Lab of the Cyprus University of Technology (CUT) in the research field of Enrichment of 3D volumetric objects with Metadata and Semantics: The selected Marie S. Curie ESR will work for thirty six (36) months within the ITN CHANGE Marie S. Curie ITN Project, an EU-funded programme bringing together eight (8) leading European Institutions as full beneficiaries and ten (10) other as partners in a transnational network, aiming at implementing a multidisciplinary and intersectorial research and training programme between academic, research and the industrial partners. Description
Cultural Heritage (CH) is an integral element of Europe, vital for the creation of a common European identity and one of the greatest assets for steering Europe’s social, economic development and job creation. However, the current research training activities in CH are fragmented and mostly designed as single-discipline, failing to cover the whole lifecycle of Digital Cultural Heritage (DCH) research, which is by nature a multi-disciplinary and intersectorial agenda. The CHANGE project will train a new generation of early stage researchers towards a common goal, namely the assessment of changes in tangible cultural heritage objects and their monitoring in the atmosphere and/or during their conservation treatment, using multimodal imaging techniques to complement more traditional analytical techniques. Their research will consist in optimizing capture of data and their analysis, visualisation and management, to ensure a better documentation and long-term preservation of our common European cultural heritage. This work will be carried out within an interdisciplinary environment involving 5 CH and 4 ICT beneficiary institutions as well as 9 CH, ICT and industrial partners from 8 EU countries.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 813789 H2020 Marie Skłodowska-Curie Action ITN 2018 CHANGE http://change-itn.eu/

Position:
One ESR to be recruited by the host organization of the Cyprus University of Technology in Limassol, Cyprus for the duration of three (3) years under full employment contract. The fellow will work on: Development of advanced metadata and semantic model for integrating: (1) Paradata of the acquisition technologies and historical and archaeological evidence of CH objects, (2) the argumentation leading to virtual reconstruction and discussing alternatives with the object owners/ stakeholders, (3) the connection of physical and social-historical, constructive, functional, aesthetic and environmental parameters, etc. with 3D/4D documentation of CH objects.

Expected Results: A complete online platform for the holistic e-documentation of 3D CH objects: metadata, paradata, semantics, reflecting the interpretation and story of the 3D asset.
The Applicant should:
1. Have completed at least a four or five-year education cycle (e.g. Diploma in Engineering, Master’s Degree etc) from a recognized university in Geomatics, Computer- / Electrical Engineering Computer Science, Surveying Engineering and/or BA or MA in Humanities with a focus on e-CH with less than four (4) years of continuous full-time research experience in the above fields, with excellent programming skills and very good language and communication / implementation skills, 2. At the time of recruitment, not have resided (or carried out his/her main activity e.g. work, studies, etc.) in Cyprus, for more than 12 months in the last 3 years immediately prior to the reference recruitment date, 3. Possess excellent knowledge of the English language at a proficiency level (spoken and written) Career Stage
Early stage researcher or 0-4 years of experience (Post graduate) – According to the H2020 (Marie S. Curie Actions) Regulations. Eligibility rules for the Marie S. Curie fellows can be found at the H2020 MSCA 2018-2020 Work programme: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820msca_en.pdf Research Profile First Stage Researcher (R1)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 813789 H2020 Marie Skłodowska-Curie Action ITN 2018 CHANGE http://change-itn.eu/

Benefits
• Competitive salary to cover living allowance (2.701,02 Euro – gross salary), mobility (600,00 Euro) plus a family allowance (if the candidate is married: 500,00 Euro), social and health insurance (according to the H2020 Marie S. Curie Actions Programme and CUT regulations). • In the context of a personal Career Development Plan, opportunities for international collaboration, attend outstanding conferences/events and exchanges to world-class academic and industrial partners will take place. • Registration for a PhD at CUT / UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage, Limassol, Cyprus. • Training in a range of state-of-the-art scientific skills, intellectual property and project management skills and visiting GR language courses at CUT language center, • Secondment placements within the network’s partners (up to max. 30% of the training period).
For more details on the fellow salary and other benefits/eligibility criteria please refer to the H2020 Marie S. Curie actions CHANGE website at http://change-itn.eu/ and http://change-itn.eu/wpcontent/uploads/2018/12/Guide_Applicants_shortened.pdf
Applicants are requested to submit the following:
1. Detailed EuroPass – Curriculum Vitae in English – three (3) copies (see also: https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae), 2. Motivation Letter – three (3) copies, 3. Official certified transcripts of grades from all academic institutions of higher education listed in his/her application, certified copies of degrees, or/and certifications of fulfillment of the required obligations for entering a graduate PhD programme – three (3) copies 4. Official certified copies of titles in English language – three (3) copies 5. Names and full address (including valid email) of three referees who, upon request, can provide recommendation letters – three (3) copies 6. Copies of any related research papers or other significant achievements/work by the applicant – three (3) copies
Applications must be submitted in a closed envelop marked as “Application for H2020 Marie S. Curie CHANGE Research Fellow Position (ESR)” – UNESCO CHAIR DCH – Department of Electrical and Computer Engineering and Informatics at the premises of the Cyprus University of Technology, Human Resource Department, 4th Floor, Arch. Kyprianos 31, CY-3036 Limassol via express courier or must be sent via registered post (P.O. Box 50329, CY-3603 Limassol) with a clearly visible post office stamp of a date not later than 31st of May, 2019, 24:00 which is the deadline for the submission of the applications.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 813789 H2020 Marie Skłodowska-Curie Action ITN 2018 CHANGE http://change-itn.eu/

Applicants are also requested to send their applications electronically to the email address marinos.ioannides@cut.ac.cy before the deadline of 31st of May 2019, however, please note that the electronic submission alone will not be considered as a formal application unless the printed application is received as requested in the previous paragraph.

For further information please contact Dr. Marinos Ioannides at email marinos.ioannides@cut.ac.cy and telephone number +357-25-002020 or visit the website: http://change-itn.eu/.
Research Fields
Computer Science, Geomatics, Archives, libraries, semantics, ontology, Photogrammetry, Computer Vision, Computer Graphics, Big Data, Holistic documentation

Start of the fellowship: 1st of October 2019

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT)

DEPARTMENT OF ELECTRICAL and COMPUTER ENGINNERING and

INFORMATICS

UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage
FULL TIME EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CHAIR HOLDER POSITION

IN THE FIELD OF DIGITAL HERITAGE

Applications are invited from candidates who possess the necessary qualifications in order to fill one
(1) Full-time Researcher Position: Special Scientist for Research / Senior Researcher A / ERA Chair
holder on Digital Cultural Heritage) at the newly established UNESCO and European Research Area
Chairs on Digital Cultural Heritage within the Digital Heritage Research Laboratory (DHRLab) of the
Cyprus University of Technology (CUT) in the research field of Digital Heritage and Cultural
Informatics.
The selected scientist will work for fifty-four (54) months within the EU H2020 ERA Chair ‘Mnemosyne
Project’, a unique EU-funded programme bringing together for the first time a worldwide network,
aiming at implementing a multidisciplinary and intersectoral educational, research and training
programme between academic research, creative industries and key Cultural Heritage stakeholders.
Description
Cultural Heritage is a strategic resource for Europe with high cultural, social, environmental and
economic value. The era of Digital Cultural Heritage (DCH) is now well underway and the European
research resource for DCH has grown significantly in recent years worldwide. But the visible
contribution of the EU Widening countries to this effort remains relatively weak. The Digital Heritage
Research Laboratory (DHRLab) at Cyprus University of Technology (CUT) www.digitalheritagelab.eu
has been an exception in this respect, becoming a beacon in the Eastern Mediterranean and for
Europe in general, in particular through its leadership of key initiatives in DCH research training and in
EU policy co-ordination and support. While the Cypriot economy gradually recovers, in order to
maintain and expand its leading role in DCH research, DHRLab needs further investment. This call for
an ERA Chair is an ideal opportunity to ensure this by means of a well-designed and iterative process
of strengthening its research capacity and restructuring of its role. Therefore, the EU ERA Chair
Mnemosyne project will proceed from the appointment of an outstanding researcher and research
manager as ERA Chair holder in 2019, who will attract, direct and maintain high quality human
resources and negotiate and implement the necessary structural changes to achieve excellence on a
sustainable basis. The project will be carried out over a period of 5 years. Following recruitment of the
ERA Chair Research Team, a three-phase research programme centered on holistic documentation
(knowledge management) of the DCH life cycle in support of existing and potential user needs, will be
carried out and extensively evaluated, with strong attention paid to exploitation. Communication
activities will be strategically planned and refined from the outset of the work and will last throughout
the project duration.

Cyprus University of Technology
Department of Electrical Engineering,
Computer Engineering and Informatics
Digital Heritage Research Lab
Archbishop Kyprianou 30
CY-3036 Limassol, Cyprus
Tel.: +357-25-002020,
Fax: +357-25-002899
Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy
www.digitalheritagelab.eu

The EU ERA Chair MNEMOSYNE has received funding from the European Union’s Horizon 2020

Programme as Coordination and Support Action, under GA n° 810857

Page: 2/5

POSITION:
The ERA Chair will be recruited by the host organization of the Cyprus University of Technology in
Limassol, Cyprus for the duration of fifty-four (54) months under a full employment contract with the
possibility of extension. The Chair holder will work closely together with the Director of DHRLab and
the team of the UNESCO Chair on DCH and be responsible for the planned research topics and areas.

It is noted that for this purpose funding is included in the MNEMOSYNE project for a group of post-
doctoral scholars and PhD researchers to assist the Chair, the team at DHRLab and the UNESCO Chair.

An outline of the research topics under consideration (subject to agreement with the ERA Chair)
includes:
A. Holistic structures and standardization
 definition and creation of holistic documentation ‘pipelines’ for specific user
communities;
 creation of standards for 3D documentation and knowledge management.
B. DCH data acquisition
 advanced digitisation and approaches such as mass, crowdsourced and on-demand
digitisation;
 methods for crowdsourcing content and allowing user-generated content for DCH in the
cloud on cloud-computing for DCH, e.g. by leveraging popular photography;
 the use of UAVs and related technologies in capturing documentation;
 automated metadata extraction and crowd;
 realizing the potential of big data management and opportunities created by the vast
volume, variety and velocity of mainly unstructured new data, generated every day most
for finding and using previously inaccessible European digital content;
C. DCH data processing
 user-oriented metadata and ontology standards for the description and exchange of DCH
data;
 metadata designs especially of language-based data close to human conceptual systems
and gaining insights from data in natural language;
 innovative tools and methods to extract meaning from digital artefacts, including video
recordings, audio recordings, digital images, text, multispectral and thermal
 information and 3D representations of objects or scenes;
 generation and presentation of localized DCH content and its documentation to enhance
audience value (in services such as Europeana) for example through efficient and
innovative acquisition and deployment of geospatial data.
D. Data modelling
 data modelling and semantics, including those for Intangible Heritage and the modelling
of motion for DCH;

Cyprus University of Technology
Department of Electrical Engineering,
Computer Engineering and Informatics
Digital Heritage Research Lab
Archbishop Kyprianou 30
CY-3036 Limassol, Cyprus
Tel.: +357-25-002020,
Fax: +357-25-002899
Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy
www.digitalheritagelab.eu

The EU ERA Chair MNEMOSYNE has received funding from the European Union’s Horizon 2020

Programme as Coordination and Support Action, under GA n° 810857

Page: 3/5
 classification and typology of objects, sites and monuments and its impact on media
display and environments where these can be exhibited;
 using immersive VR and AR technology (Mixed Reality – MR) to blend and/or emphasize
dimensions and detail environmental experiences;
 interactive environments in DCH e.g. re-creating 3D space through spatial references,
imaging and modelling.
E. Knowledge management (interpretation)
 establishing meaningful narratives (storytelling) for DCH objects which are meaningful to
identified user groups for interpretation purposes;
 using crowdsourcing and the Internet to provide documentation resources for
experiencing, contributing and gaining understanding in cultural heritage scenarios;
 systems for managing and re-using complex documentation and deriving knowledge e.g.
for monuments and sites;
 applications of Artificial Intelligence/Machine Learning in DCH;
 applying Big Data Analytics to DCH;
 the role and applications of Linked Open Data in enriching DCH information, linking
exhibited content to other relevant content to provide greater understanding;
 curation of digital assets;
 linking exhibited content to other relevant content to provide greater understanding of
the viewed item.
F. Preservation
 documentation for the preservation of European heritage;
 the virtual or actual reconstruction of destroyed or degraded sites and artefacts including
the digital restoration of important monuments destroyed during conflict protecting
against or remedying looting and destruction;
 virtual ‘reunification’ of CH assets which have been scattered to different parts of Europe
and the world.
G. Use and re-use
 cost reduction and simplification of digital technologies;
 personalisation and interactivity of viewing experiences in DCH, including the use of social
media;
 new types of User Experiences (UX) with DCH that arise from the current ‘hardware and
software revolution’ in the realms of VR/AR; interface selection (e.g. Augmented Reality,
holograms) to allow seamless blending of on-site and on-line dimensions;
 visualisation techniques and their combination in different contexts, drawing on the state
of the art in technology and standards e.g. for Interactive Video (IV); Immersive VR (IVR);
Augmented Reality (AR); 3D Real-time Editors (game-engines), Ultra High and Giga-Pixel
Panoramas; infinite zooming images; VR Wearables and Gesture Recognition Interfaces;

Cyprus University of Technology
Department of Electrical Engineering,
Computer Engineering and Informatics
Digital Heritage Research Lab
Archbishop Kyprianou 30
CY-3036 Limassol, Cyprus
Tel.: +357-25-002020,
Fax: +357-25-002899
Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy
www.digitalheritagelab.eu

The EU ERA Chair MNEMOSYNE has received funding from the European Union’s Horizon 2020

Programme as Coordination and Support Action, under GA n° 810857

Page: 4/5
 inter-disciplinary collaborative research to establish paradigms in socio-economic areas
of DCH impact e.g. tourism, education, employment, economic growth;
 crowdsourcing, co-creation and Citizen Science;
 using innovative social platforms to exchange user experiences and support
multidisciplinary approaches.

The Applicant should:
 Have completed at least a four or five-year education cycle (e.g. Diploma in Engineering,
Master’s Degree etc.) from a recognized university in Geomatics, Computer- / Electrical
Engineering, Computer Science, Surveying Engineering and/or BA or MA in Humanities with a
focus on e-CH) with at least eleven years of continuous full-time research experience in the
above fields, and very good language, communication and implementation skills;
 For this unique position, an earned Doctorate degree from a recognized University is required;
 The qualifications required for this position are the same as those required for the post of a
full Professor at the Cyprus University of Technology and, in addition, the following
qualifications are required:
o A total of at least eleven years of university / research work or experience of equal
value after the award of the doctoral title, out of which, at least four shall be years of
university work or holding a post in the rank of Professor in a recognized University or
holding a position as a Senior Researcher in a recognized research organization.
o International recognition of scientific work of acknowledged merit, promising an
important contribution to science: publication of works, such as articles in
international pre-reviewed scientific journals of well-known reputation or
monographs or books of internationally recognized publishing companies,
substantiating notable autonomous research work.
o Ability to instruct and promote research, including the supervision of postgraduate
students, significant contributions in research projects and track record in ensuring
additional financing of research activities.
o Indications of international recognition of the candidate ́s contribution to the
research fields described or similar fields, such as research reports, invitations for
scientific lectures/keynotes, assignment of the evaluation of articles, research
reports/projects or doctoral theses, participation in committees for the publication of
scientific journals or participation in the organization of seminars, workshops and
conferences.
o Significant contribution to the teaching and/or administrative/management work of
a University or research center.
o Supervision/coordination of successfully completed of research projects or doctoral
theses.
o Excellent knowledge of the English language at a proficiency level (spoken and
written).

Cyprus University of Technology
Department of Electrical Engineering,
Computer Engineering and Informatics
Digital Heritage Research Lab
Archbishop Kyprianou 30
CY-3036 Limassol, Cyprus
Tel.: +357-25-002020,
Fax: +357-25-002899
Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy
www.digitalheritagelab.eu

The EU ERA Chair MNEMOSYNE has received funding from the European Union’s Horizon 2020

Programme as Coordination and Support Action, under GA n° 810857

Page: 5/5

BENEFITS
The yearly gross salary for this position will be 78.000,00 Euro. From this amount employer and
employee contributions to the Cyprus government funds will be deducted. A 13th monthly salary is
incorporated into the monthly gross salary. In addition, health insurance will be funded by the
program.
ABOUT THE HOSTING INSTITUTION:
Cyprus University of Technology (CUT), was established by law in 2004, and enrolled its first students
in 2007. With its orientation towards applied research, the University aspires to establish for itself a
role in support of the state and society in their efforts to confront problems, which cover all areas of
science and technology. CUT involvement in research can be recognized from the fact that within the
last four years, projects with more than 30M Euro have been funded. CUT is an advanced University
equipped with the most modern infrastructures and technological equipment which makes it possible
to be the strongest on the island in research, with specialized units directed by distinguished
professionals. The Digital Heritage Research Laboratory (DHRLab), established in 2013, is directed by
Dr. Marinos Ioannides and already works in the digital and holistic documentation of Cultural Heritage
Objects as well as contributing to national and European policies for DCH. Moreover, the Lab is very
active in 3D Reconstruction and HBIM with a special focus on semantics and symbolic representation.
UNESCO Chair on Digital Heritage: The main scope of this unique Chair is to extend the successful
work of the DHRLab and address a full range of key aspects of novel research and innovative
developments such as:
 the e-documentation and analysis of cultural heritage data for both tangible and intangible
heritage;
 technical areas, including 2D and 3D virtual environments (tangible and intangible), archives
and collections management systems, web and museum based interactive applications and
language technologies;
 non-technical areas, including testing, economic and social impact evaluation in support of
the development of the cultural heritage sector and its opportunities in tourism,
entertainment and education.
Applications must be sent via email at: HRecruits@cut.ac.cy with the subject: “Application for
Researcher Position (Special Scientist for Research – Senior Researcher A) Position – Department of
Electrical and Computer Engineering and Informatics” no later than Friday 5 Αpril 2019, 12:00 (noon)
which is the deadline for the submission of the applications.
For further information please contact Dr. Marinos Ioannides (Director of the UNESCO
Chair on Digital Cultural Heritage) at email marinos.ioannides@cut.ac.cy and telephone
number +357-25-002020