ΑΘΗΝΑ 14/7/2021

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΑΘΗΝΑ 14/7/2021

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Ύστερα από σχετική παράκληση πολλών ενδιαφερομένων για την υποβολή εργασιών η Οργανωτική  Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων εργασιών ή POSTERS από τους συγγραφείς: μέχρι την

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Ιουλίου 2021

Όλες οι άλλες ημερομηνίες ,μένουν ως έxoυν ,ήτοι:
Αξιολόγηση εργασιών από Επιστημονική Επιτροπή (Απόδοχή ή απόρριψη εργασίας): Μέχρι 10 Αυγούστου 2021
Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή: 10 – 15 Αυγούστου 2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής full paper από τους συγγραφείς18 Σεπτεμβρίου 2021

(Σημειώνεται ότι η ΕΜΠΡOΘΕΣΜΗ υποβολή του Full Paper είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να παρουσιαστεί η εργασία στο Συνέδριο.
Σε αντίθετη περίπτωση η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο δεν θα είναι εφικτή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου ,αλλά και στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του).

Οι εγγραφές απλών συνέδρων συνεχίζεται κανονικά

LINK για την εγγραφή συνέδρων

http://conf.euromed-dch.eu/backend/enroll/el

LINK για την υποβολή εργασίας

http://conf.euromed-dch.eu/backend/register

 

Πανελλήνια Συνέδρια  Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage-  EuroMed

Πολιτισμός, παιδεία, έρευνα, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες, τουρισμός

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  -Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου-ΤΕΠΑΚ

ΘΕΟΔ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ- Καθηγητής  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ –Αναπλ.. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,

ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ  – τ. Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  ,

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ -Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης –Πρόεδρος Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” – Ελλάδα

 

Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα:

 http://euromed-dch.eu

ενώ για συνεννοήσεις που αφορούν οργανωτικά θέματα με τον κ. Κων. Σκριάπα, Πρόεδρο Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, στο τηλ. 6974-881944 ,  EMail:euromed.greece@gmail.com