ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προκήρυξη ΕΞΙ (6) Υποτροφιών και ΤΡΙΩΝ (3) Θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου /Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Έδρα UNESCO του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, στα πλαίσια υλοποίησης σημαντικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έχει προκηρύξει εννέα (9) συνολικά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην έδρα του ,στη Λεμεσό- Κύπρος.
Συγκεκριμένα, έχει προκηρύξει ΕΞΙ (6) θέσεις Υποτρόφων και ΤΡΕΙΣ (3) Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης ενδιαφερόμενων για την κάλυψη των θέσεων αυτών με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, με τους όρους και προϋποθέσεις ,όπως αυτές καθορίζονται στις δύο (2) Προκηρύξεις , που είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου /Εδρα Unesco του ΤΕΠΑΚ.

ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για διδακτορική διατριβή

Έξι (6) υποτροφίες PhD / ESR θέσεις στις νεοϊδρυθείσες έδρες UNESCO και European Research Area για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά στο Εργαστήριο Ερευνών Ψηφιακής Κληρονομιάς (DHRLab) του Κυπριακού Πανεπιστημίου της Τεχνολογίας (CUT) στον τομέα της έρευνας της ψηφιακής κληρονομιάς και της πολιτιστικής πληροφορικής. Οι επιλεγμένοι επιστήμονες θα εργαστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Mnemosyne της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μοναδικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, που θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2019. Όλες οι λεπτομέρειες για το αντικείμενο εργασίας ,τις συνθήκες ,τις αμοιβές και όλες τις προβλεπόμενες παροχές στο link:
https://digitalheritagelab.eu/news/job-opportunites-fellowships/

ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΤΡΕΙΣ (3) Εμπειρογνώμονες / Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές στη νεοσυσταθείσα Έδρα UNESCO και της Έδρας EU-ERA στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Εργαστήριο Ερευνών Ψηφιακής Κληρονομιάς (DHRLab) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (CUT) στον τομέα της Ψηφιακής Κληρονομιάς και Πολιτισμικής Πληροφορικής.
Οι επιλεγμένοι επιστήμονες θα εργαστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Mnemosyne της Ευρωπαϊκής Ένωσης H2020, ένα μοναδικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2019, ως ηγέτες ομάδων.
Όλες οι λεπτομέρειες για το αντικείμενο εργασίας ,τις συνθήκες ,τις αμοιβές και όλες τις προβλεπόμενες παροχές στο link https://digitalheritagelab.eu/news/job-opportunites-fellowships/

Ευρωπαϊκής σημασίας η Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά. (European Research Area-ERA Chair)

Σημαντικό Ευρωπαϊκό ρόλο καλείται να διαδραματίσει το ΤΕΠΑΚ, αφού η έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για την οικονομική ευημερία και για αυτό το λόγο απαιτούνται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις καινοτομίας όλων των κρατών μελών και των περιφερειών τους συγκλίνουν και βελτιώνονται.

Η εμπειρία δείχνει ότι όταν η οικονομική κρίση περιορίζει τους εθνικούς προϋπολογισμούς οι ανισότητες στις επιδόσεις καινοτομίας ανά την Ευρώπη καθίστανται εμφανέστερες. Κατά συνέπεια, η μεγιστοποίηση και διάδοση των ωφελειών της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις στο μέλλον.

Στόχος του Προγράμματος Επέκταση Αριστείας και Διεύρυνση της Συμμετοχής είναι η μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, ούτως ώστε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας να λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στις μεμονωμένες ερευνητικές δυνάμεις της κάθε χώρας-μέλους να βελτιστοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, μέσω αυτού του Προγράμματος έχει τεθεί ως στόχος η αναβάθμιση του σχεδιασμού της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών πολιτικών, ιδιαίτερα των χωρών που έχουν χαμηλή απόδοση στον τομέα της έρευνας και της Καινοτομίας
http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html

Έδρα UNESCO στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία (UNESCO Chair on Digital Heritage).

Σε ότι αφορά την άλλη παγκόσμια Έδρα της UNESCO ,πρόκειται , για μια πολύ σπάνια και τιμητική ανάθεση, την οποία η UNESCO δίνει μόνο σε έναν Φορέα απ όλο τον κόσμο, ως επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα ,στην Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα ,στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για την αναγνώριση της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την έρευνα ,τη μελέτη , την εκπαίδευση ,την επιστήμη ,την καινοτομία , τις νέες τεχνολογίες ,την διάσωση , την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου .

Για τον λόγο αυτό, η UNESCO, αναγνωρίζοντας τις -καινοτόμες και πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο-,προσπάθειες του συγκεκριμένου Εργαστηρίου του ΤΕΠΑΚ, επέλεξε να τις αναβαθμίσει και να αποτελούν πλέον πρότυπο και το σημείο από όπου θα καθορίζεται η πολιτική και οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

Για τον παραπάνω ,ιδιαίτερα τιμητικό και εθνικής σημασίας, λόγο, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ), μετονομάστηκε σε Έδρα UNESCO στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία (UNESCO Chair on Digital Heritage).
Η Έδρα αυτή δίνεται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απεριόριστου χρονικού διαστήματος!
Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ) ιδρύθηκε το έτος 2013 και κατάφερε μέσα σε τέσσερα (4) μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε δώδεκα (12) Ευρωπαϊκά Προγράμματα , πλήρως ανταγωνιστικά , αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ ,ύψους τεσσάρων (4) εκατομμυρίων ευρώ , παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο.
Μια από τις μεγαλύτερες δράσεις του είναι η διοργάνωση των παγκοσμίως γνωστών Ευρω-μεσογειακών Συνεδρίων ( EuroMed) Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς , που συγκεντρώνουν κάθε δύο χρόνια στην Κύπρο , εκατοντάδες διακεκριμένους επιστήμονες από πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και από τις πέντε (5) ηπείρους, όπως, επίσης, ,είναι ένας από τους βασικούς διοργανωτές των Πανελληνίων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2015,2017,2019…) , που θεσμοθετήθηκαν για την Ελλάδα , διοργανώνονται κάθε δυο χρόνια και αποτελούν τη μεγάλη συνάντηση Κυπρίων και Ελλήνων, από όλο τον κόσμο, για τον Πολιτισμό.
Η Κύπρος παγκόσμιο Κέντρο για την διάσωση του Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου
Μετά από τις δύο παραπάνω σημαντικές αναθέσεις, παγκόσμιας σημασίας και εμβέλειας για την Κύπρο , που σπάνια συναντά κανείς ,σε έναν μόνο Φορέα , όπως το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ ,που οφείλει την παγκόσμια φήμη του στον Διευθυντή του Dr Μαρίνο Ιωαννίδη και στις πρωτοβουλίες του σε επιστημονικό επίπεδο , η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο χάρτη της επιστήμης της Ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε ότι αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα, όχι μόνο δε διεθνές επίπεδο ,αλλά και σε παγκόσμιο.

Με Εκτίμηση
ΓΙΑ την Έδρα UNESCO-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Dr Μαρίνος Ιωαννίδης

Cyprus University of Technology
Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics
UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage
EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage
Digital Heritage Research Laboratory
Arch. Kyprianou 31, CY 3036 Limassol, CYPRUS ,
http://www.digitalheritagelab.eu/
like & follow us:
Facebook: https://www.facebook.com/pg/dhrlabcut
Twitter: https://twitter.com/Unesco_DCH

Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy
Tel. +357-25-002020, Fax. +357-25-002899